Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
14.7 C
Athens

ΕΦΚΑ: Ποιες είναι οι άδειες που χορηγούνται σε εργαζόμενους λόγω κορονοϊού

Ειδικές κατηγορίες δημιουργούνται στους εργαζόμενους, λόγω πανδημίας. Ο κορονοϊος «διαχωρίζει» όσους εργάζονται σε εκείνους που βγήκαν θετικοί στη νόσο, μετά από μοριακό τεστ και σε εκείνους που έχουν έρθει σε επαφή με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Με βάση τις ιατρικές γνωματεύσεις που εκδίδονται δίνονται οδηγίες για το πότε χορηγείται ειδική άδεια, αλλά και τι ισχύει με τις άδειες ασθενείας, ατυχήματος και μητρότητας. Επίσης, ειδική αναφορά γίνεται για εργαζόμενους που δεν έχουν νοσήσει, αλλά έχουν έρθει σε επαφή με κρούσμα κορονοϊού.

Πιο αναλυτικά, οι κατηγορίες Covid 19 που δημιουργούνται είναι οι εξής

 • Κατ’ οίκον περιορισμός εργαζομένων λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα (μη νοσούντες): Στην περίπτωση αυτή, η  ιατρική γνωμάτευση δεν αποτελεί άδεια ασθένειας αλλά μέτρο για την αποφυγή διασποράς του covid-19. Η ιατρική γνωμάτευση, ακόμα κι αν εκ παραδρομής αναφέρει αναρρωτική άδεια, δεν κατατίθεται στο Τμήμα Παροχών του ΕΦΚΑ, αλλά στον εργοδότη.
 • Μέτρα προστασίας εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα του πληθυσμού: Η ιατρική γνωμάτευση δεν αποτελεί άδεια ασθένειας αλλά μέτρο προστασίας των εργαζομένων. Η ιατρική γνωμάτευση, ακόμα κι αν εκ παραδρομής αναφέρει αναρρωτική άδεια, κατατίθεται στον εργοδότη.

Στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις κρίνεται από την υγεία του εργαζόμενου, εάν θα τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας ή αν θα του χορηγηθεί ειδική άδεια.

 • Κατ’ οίκον περιορισμός και αναρρωτική άδεια εργαζομένων που νοσούν με επιβεβαιωμένο μοριακό test: Το Τμήμα Παροχών Ασθενείας του ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ) χορηγεί στους ασφαλισμένους με test, ιατρική γνωμάτευση που παρέχει αναρρωτική άδεια. Για τη λήψη της, οι εργαζόμενοι πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά, είτε με το υγειονομικό όργανο που τους χορήγησε τη βεβαίωση του θετικού test είτε με τον ιατρό τους (συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ή μη, σχετικής ειδικότητας). Ενημερώνουν για το test και να ζητούν ιατρική γνωμάτευση που να τους χορηγεί αναρρωτική άδεια από την ημερομηνία του θετικού rapid test ή του μοριακού test.
  Καθώς η λήψη της ιατρικής γνωμάτευσης δεν είναι ευχερής λόγω του περιορισμού (υγειονομική και διοικητική εντολή), οι ιατροί θα πρέπει να εκδίδουν τις ιατρικές γνωματεύσεις έστω και σε μεταγενέστερο χρόνο εφόσον δεν είναι εφικτή η έγκαιρη λήψη τους από τους εργαζόμενους (ανυπαίτιο κώλυμα).

  Οι χορηγούμενες ιατρικές γνωματεύσεις λόγω θετικού μοριακού test covid-19 θα πρέπει, πλέον των αναγκαίων στοιχείων (ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου/ης, ΑΜΑ ή ΑΜΚΑ ασφαλισμένου/ης, ημερομηνία έκδοσης γνωμάτευσης κ.λπ.), να αναφέρουν:
  Ημερομηνίες rapid test και μοριακού test.
  2. Τη νόσο (covid-19) και τη συμπτωματολογία (πυρετός, βήχας, λοίμωξη του αναπνευστικού κ.λπ.).
  3. Τη σύσταση “κατ’ οίκον περιορισμό” (που αποτελεί υγειονομική και διοικητική εντολή) και την ένδειξη “χορήγηση αναρρωτικής άδειας από…..έως……”.

Διαδικασία δήλωσης

Προκειμένου οι εργαζόμενοι να καταθέσουν την άδεια στο Τμήμα Παροχών Ασθένειας, πρέπει πρώτα να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα στην κεντρική σελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) στο πλαίσιο “ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ & Χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες” (https://www.efka.gov.gr/el/e-ephka-elektroniko-aitema-exypereteses-kleisimo-ranteboy).
Το Τμήμα, απαντά με μήνυμα στο e-mail που έχει δηλωθεί στο ηλεκτρονικό αίτημα παρέχοντας λεπτομερείς οδηγίες (τυποποιημένα μηνύματα ανά κατηγορία αιτήματος) για το σύνολο των εγγράφων που απαιτούνται και τον τρόπο κατάθεσής τους.

Επισημαίνεται ότι:

1.Το μήνυμα, δεν εμφανίζεται ως πληροφορία στο ενημερωτικό e-mail που αποστέλλουμε αλλά πρέπει να εισέλθετε εκ νέου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ “ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ”, αναζητώντας την υποβληθείσα αίτηση επιλέγοντας “ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ”.
2.Εφόσον τα έγγραφα είναι πλήρη και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης (έλεγχος ασφάλισης, έγκριση υγειονομικής επιτροπής κλπ), η απόφαση επιδότησης ταχυδρομείται στην οικία του εργαζόμενου.

Ειδικές άδειες και επιδότηση
Άδεια ασθενείας, ατυχήματος και μητρότητας υπερτερούν της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατά την αναστολή της σύμβασης εργασίας είτε η επιχείρηση έχει αναστείλει τη λειτουργία της με κρατική εντολή, είτε έχει θέσει τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της σε αναστολή γιατί εμπίπτει στις διατάξεις των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Εφόσον οι εργαζόμενοι προσκομίζουν αναρρωτικές άδειες ασθένειας, ατυχήματος, μητρότητας, ενώ έχουν ήδη ενταχθεί στον μηχανισμό αναστολής για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800€ ή 534€), οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν στον εργαζόμενο όλα τα αναγκαία έγγραφα στον εργαζόμενο για την κατάθεση της άδειας στο Τμήμα Παροχών του ΕΦΚΑ, καθώς η αναστολή της εργασιακής σχέσης, αναστέλλει κατ’ αρχήν τις υποχρεώσεις των μερών κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της, αλλά δεν την καταλύει.

Δώρο Χριστουγέννων

1.Εργαζόμενος/η που έχει λάβει επιδότηση ασθένειας από τον ΕΦΚΑ (διάστημα επιδότησης από την ημέρα του Πάσχα μέχρι και 24/12) δικαιούται Δώρο Χριστουγέννων από τον φορέα.

2.Οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα στον ΕΦΚΑ για Δώρο Χριστουγέννων 2020 από τις 18/12 και μετά καθώς από εκείνη την ημερομηνία και μετά είναι δυνατόν να εκδοθεί απόφαση επιδότησης.

3.Το δικαίωμα του Δώρου παραγράφεται έξι μήνες από την ημερομηνία που γίνεται απαιτητό.

4.Το επίδομα μητρότητας (119 ημέρες άδειας) δεν είναι άδεια ασθένειας και δεν χορηγείται Δώρο Πάσχα ή Χριστουγέννων.

5.Δεν χορηγείται Δώρο Πάσχα ή Χριστουγέννων σε εργαζόμενους/ες σε ΝΠΔΔ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, εφόσον και ο εργοδότης τους δεν υποχρεούται σε χορήγηση Δώρου για τις ημέρες εργασίας τους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ