Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022
28 C
Athens

ΕΦΚΑ – πλασματικά έτη: Παράθυρο για συνταξιοδότηση πριν από τα γενικά όρια ηλικίας

«Ανοίγει ο δρόμος» για τη συνταξιοδότηση, σε ασφαλισμένους από τα Ειδικά Ταμεία (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τράπεζες) από την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, σχετικά με την αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης, μέσω εξαγοράς. Εφεξής, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη συνταξιοδότηση και για την προσαύξηση της σύνταξης, τα πλασματικά έτη, ακόμα και για θεμελίωση ή κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε προγενέστερο χρόνο. Η διαδικασία πλέον θα είναι κοινή για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, με αίτηση συνταξιοδότησης από την 18η Ιουλίου 2018 και μετά.

Έτσι, θα μπορεί να υπάρξει θεμελίωση ή κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε μικρότερο χρονικό εύρος, από τα γενικά όρια ηλικίας (67 έτη με 15αετία & 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης), που έχουν θεσπιστεί και τα οποία θα ισχύουν για όλους, από την 1.1.2022 και μετά. Μάλιστα, στα πλασματικά έτη που μπορούν να αναγνωριστούν, περιλαμβάνεται και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

Το πρόβλημα που εντοπίστηκε αφορούσε τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με προϋποθέσεις προηγούμενου έτους. Αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος διαπίστωνε ότι θα μπορούσε να θεμελιώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (πχ 35αετία ήδη από το 2019), εάν είχε προβεί σε αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης (πχ στρατιωτική υπηρεσία). Έτσι, στην εγκύκλιο αποσαφηνίζεται ότι έστω και σε μεταγενέστερο χρόνο, μπορεί να υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών για να κατοχυρωθεί προγενέστερο συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος ορίζει ότι για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμούν να κατοχυρώσουν οι ενδιαφερόμενοι. Όμως, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης. Έτσι, αναγνωρίζεται χρόνος ασφάλισης, που μπορεί να αναχθεί σε οποιοδήποτε προηγούμενο έτος, προς θεμελίωση ή κατοχύρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, που ίσχυαν τότε.  Όλα αυτά θα εφαρμοστούν όχι μόνο για αιτήσεις που θα προκύψουν αλλά και για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ που με χρήση πλασματικών ετών ασφάλισης μπορούν να θεμελιώσουν ή να κατοχυρώσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης σε μικρότερο ηλικιακό όριο, παροτρύνονται να μην βιαστούν να υποβάλουν την αίτηση αναγνώρισης ή και την αίτηση συνταξιοδότησης. Μπορούν να υποβάλουν από κοινού αυτές τις αιτήσεις, ακόμη και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2021, όταν και θα «κλειδώσουν» τα αυξημένα όρια ηλικίας. Με την χρήση των πλασματικών ετών,  δίνεται η δυνατότητα σε μια μεγάλη ομάδα ασφαλισμένων να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τα όρια ηλικίας και τους χρόνους ασφάλισης που ίσχυαν, ακόμα και πριν από το 2015.

Οι ασφαλισμένοι όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η αναγνώριση πλασματικών ετών, έχει κόστος εξαγοράς. Αυτό είναι:

-Στο Δημόσιο, ανάλογα με το έτος υποβολής της σχετικής αίτησης το κόστος μπορεί να είναι από 6,67% έως 20% των συντάξιμων αποδοχών.

-Στην ασφάλιση των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, το κόστος εξαγοράς είναι στο 20% επί των μεικτών αποδοχών του τελευταίου μήνα πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης.

-Στην ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων και των ελευθέρων επαγγελματιών το κόστος εξαγοράς είναι στο επίπεδο της εισφοράς κύριας σύνταξης της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχει επιλεχθεί κατά το έτος υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε με μηνιαίες δόσεις. Υπάρχει και η  επιλογή της εξόφλησης με παρακράτηση από τη σύνταξη που θα λάβει ο ενδιαφερόμενος. Κάτι τέτοιο όμως γίνεται μόνο στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει να υποβάλει την αίτηση εξαγοράς μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ