Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
18.6 C
Athens

ΕΦΚΑ: Πώς υπολογίζονται οι εισφορές 2019-2020 για δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς με «μπλοκάκι»

Οι δικηγόροι, οι μηχανικοί και οι υγειονομικοί που εργάζονται ως μισθωτοί με «μπλοκάκι», αποκτούν ένα πρώτο εφόδιο για τον υπολογισμό των εισφορών τους, την περίοδο 2019-2020. Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ αναφέρει ότι οι σχετικές τροποποιήσεις στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους εργοδότες, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022. Επίσης, αν δεν έχει γίνει καν η υποβολή ΑΠΔ, τότε κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί έως τις 31 Μαρτίου 2022, χωρίς κυρώσεις.

Ακόμα, γνωστοποιήθηκε ότι στις 17 Ιανουαρίου 2022, πρόκειται να ενεργοποιηθεί και η αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία επιστροφής των αντιστοίχως αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στους εν λόγω δικαιούχους (ασφαλισμένους και εργοδότες). Η διαδικασία εκκαθάρισης, που ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι, είχε λάθη και υπήρξε επανέλεγχος. Με την υποβολή των τελικών ΑΠΔ, θα «ανοίξει ο δρόμος» για να ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής εισφορών, όπου θα διαπιστωθεί ότι έχουν καταβληθεί μεγαλύτερα ποσά ασφαλιστικών εισφορών.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία τροποποίησης των ΑΠΔ για τα έτη 2019 και 2020, αφορά:

  • Εργοδότες δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και σε Ν.Π.Ι.Δ.
  • Εργοδότες μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων).
  • Εργοδότες μηχανικών και υγειονομικών υπαγόμενων στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.

 

Ειδικότερα για το έτος 2019, για τους έμμισθους δικηγόρους ισχύουν τα εξής:

Για περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης για το α’ εξάμηνο οι συνολικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) ανέρχονται στο 38,1%. Για το β’ εξάμηνο υποχωρούν στο 37,6%. Με δεδομένο ότι οι εισφορές υπολογίζονται επί του κατώτατου μισθού που ίσχυε τότε, αυτό σημαίνει ότι για τον Ιανουάριο του 2019, θα προκύψουν σε σχέση με τα 586 ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο έτος, σε σχέση με τα 650 ευρώ, που είχαν ανέλθει τότε οι κατώτατες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα. Για μικτές μηνιαίες αποδοχές 1.000 ευρώ, προκύπτει ότι οι εισφορές ασφαλισμένου θα είναι 124,43 ευρώ και του εργοδότη 211,03 ευρώ, άρα συνολικά θα ανέλθουν στα 335,46 ευρώ.

Για τους μισθωτούς μηχανικούς και τους υγειονομικούς, για το 2019, ισχύουν τα εξής:

Για περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, οι ασφαλιστικές εισφορές για το α’ εξάμηνο του έτους, ανέρχονται στο 45,06% και υποχωρούν στο 44,56% για το β’ εξάμηνο. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ασφαλισμένος λαμβάνει ποσό 1.000 ευρώ, προκύπτουν εισφορές που είναι 183,44 ευρώ για τον ίδιο και 250,60 ευρώ για τον εργοδότη. Το συνολικό ποσό φτάνει στα 434,04 ευρώ.

Για το 2020, όλες οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ για έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς, υπολογίζονται στη βάση των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών, που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το τελευταίο Ασφαλιστικό Νόμο (ν.4670/2020). Η όποια μηνιαία ασφαλιστική εισφορά προκύπτει επιμερίζεται ισομερώς στον εντολέα και στον ασφαλισμένο.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ