Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
17.4 C
Athens

ΕΦΚΑ: Ξεκινούν έλεγχοι για επιχειρήσεις με εργαζόμενους που είναι ασφαλισμένοι στο ΤΕΚΑ

Ελέγχους ξεκινάει ο ΕΦΚΑ, σε επιχειρήσεις που έχουν εργαζόμενους οι οποίοι έχουν ασφαλιστεί στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ).

Σε εγκύκλιο που εκδόθηκε από τον Φορέα, επισημαίνεται λεπτομερώς η διαδικασία, καθώς το ΤΕΚΑ έχει μόλις ένα έτος που βρίσκεται σε λειτουργία και τώρα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Άλλωστε είναι η πρώτη φορά που ο έλεγχος θα γίνεται ξεχωριστά για το νέο μοντέλο επικουρικής ασφάλισης. Στο πλαίσιο αυτό, η διάκριση θα γίνεται ανάμεσα στο Νέο Επικουρικό (ΝΕ) που είναι το ΤΕΚΑ και στο παλιό.

Σε κάθε περίπτωση, όπως είναι γνωστό στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ, υπάγονται υποχρεωτικά όλοι οι εργαζόμενοι που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία, από την 1.1.2022 και μετά. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους ασφαλισμένους που έχουν γεννηθεί από την 1.1.2004 και μετά, ανεξάρτητα εάν έχουν εργαστεί πριν από την 1.1.2022, δηλαδή πριν συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή όχι. Για τις δύο αυτές ξεχωριστές περιπτώσεις ασφαλισμένων, η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείο (Νέο Επικουρικό – ΝΕ), πραγματοποιείται αντί για την έως τώρα υπαγωγή τους, στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ (Παλιό Επικουρικό – ΠΕ).

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα και προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ για συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, από την 1.1.2023 και για όλο το τρέχον έτος. Μετά από αίτησή τους, δικαίωμα ένταξης στο ΤΕΚΑ έχουν όσοι είναι γεννηθέντες από την 1.1.1987 και εφεξής. Για τα πρόσωπα αυτά, από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ταμείου, παύει αυτοδίκαια η υπαγωγή τους στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ.

Επιπρόσθετα, στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους από 1/1/2023 έως 31/12/2023 και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οι κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων:

* Οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί.

*Τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ (πχ αγρότες, εργαζόμενοι σε συνεταιρισμούς).

*Τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης, εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης.

*Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΟΑΕΕ,  καθώς και όσοι είναι στον Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και έχουν ηλικία κάτω των 60 ετών. Το ίδιο ισχύει και  για ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονταν στην ασφάλιση του π. Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (π. ΕΤΕΑΜ).

Οι έλεγχοι που θα γίνουν αφορούν σε χρονική περίοδο από 1/1/2022 και εφεξής. Διενεργούνται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ για την τήρηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και γνωστοποιούνται στο ΤΕΚΑ όταν ο έλεγχος αφορά σε ασφαλισμένους με την ένδειξη ΝΕ.

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, σε όλους τους ουσιαστικούς ελέγχους, τακτικούς, έκτακτους και από καταγγελία, που διενεργούνται σε επιχειρήσεις ή οικοδομοτεχνικά έργα και αφορούν σε χρονική περίοδο από 1/1/2022 και στο εξής, εντοπίζονται υποχρεωτικά οι ασφαλισμένοι που υπάγονται στο νέο επικουρικό (Ν.Ε.) μέσω της ειδικής σήμανσης στο μητρώο του ΕΦΚΑ.

Διευκρινίζεται ότι το ύψος των εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα ασφάλισης παραμένει ίδιο όπως και στο επικουρικό σύστημα ασφάλισης του ΕΦΚΑ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ