Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
18.1 C
Athens

ΕΦΚΑ: Νέα μέθοδος εξαγοράς χρόνου ασφάλισης στον ΟΓΑ – Κερδισμένοι και χαμένοι αγρότες

Η ασφαλιστική κατηγορία που επιλέγει ο κάθε ασφαλισμένος – αγρότης, θα αποτελεί τη βασική παράμετρο για να υπολογίζονται εφεξής τα ποσά που θα οφείλονται για να πραγματοποιηθεί εξαγορά χρόνου ασφάλισης. Σε εγκύκλιο του Φορέα, επισημαίνονται όλες οι αλλαγές, που αφορούν το σκέλος του προσδιορισμού του ποσού που θα πρέπει να καταβάλλεται, αφού πια ισχύει ο τελευταίος ασφαλιστικός νόμος (ν.4670/20). Ένας νόμος, που ως βασική διαφοροποίηση έχει τη δημιουργία ασφαλιστικών κατηγοριών για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους. Με βάση αυτές τις κατηγορίες, θα προσδιορίζεται και το ποσό εξαγοράς χρόνου ασφάλισης. Μια διαδικασία που έχει και στοιχεία αναδρομικότητας, αφού αφορά όλες εκείνες τις περιπτώσεις που έχουν προκύψει από την 1.1.2020 και μετά.

Ειδικότερα, στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η εισφορά για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα εξαγοράς, υπολογίζεται στην προβλεπόμενη εισφορά της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. Η διαφοροποίηση που υπάρχει εστιάζεται στους ενεργούς ασφαλισμένους και σε όσους βρίσκονται  σε καθεστώς διακοπής ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα:

Ενεργοί ασφαλισμένοι

Στην περίπτωση των ενεργών ασφαλισμένων η μηνιαία εισφορά εξαγοράς υπολογίζεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλεγεί κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Παράδειγμα: Αγρότης, ασφαλισμένος π. ΟΓΑ, που για το έτος 2020 έχει επιλέξει την 2η ασφαλιστική κατηγορία, υποβάλλει τον Οκτώβριο 2020 αίτηση για αναγνώριση ενός έτους οφειλόμενου χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς ανέρχεται σε:
1 έτος x 12 μήνες x 104€ μηνιαία εισφορά που αντιστοιχεί στην 2η ασφαλιστική κατηγορία = 1.248€.

Ασφαλισμένοι σε διακοπή

Ασφαλισμένοι που, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, έχουν διακόψει την ασφάλισή τους αντιμετωπίζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

– Εάν κατά το έτος υποβολής του αιτήματος αναγνώρισης είχαν ενεργή ασφάλιση και άρα είχαν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, η εισφορά αναγνώρισης υπολογίζεται επί της ασφαλιστικής κατηγορίας της επιλογής τους.

Παράδειγμα: Αγρότης, ασφαλισμένος π. ΟΓΑ, που για το έτος 2020 έχει επιλέξει την 1η ασφαλιστική κατηγορία, διακόπτει την ασφάλιση τον 9.2020 και υποβάλλει τον Νοέμβριο 2020 αίτηση για αναγνώριση δύο ετών οφειλόμενου χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.

Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς ανέρχεται σε:
2έτη x 12 μήνες x 87€ μηνιαία εισφορά που αντιστοιχεί στην 1η ασφαλιστική κατηγορία = 2.088€.

– Εάν όμως κατά το έτος υποβολής του αιτήματος δεν είχε προηγηθεί ασφάλιση, επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν να υπολογιστεί η μηνιαία εισφορά εξαγοράς.

Παράδειγμα: Αγρότης, ασφαλισμένος π. ΟΓΑ, που έχει διακόψει την υποχρεωτική ασφάλιση τον 3.2018, υποβάλλει τον Οκτώβριο 2020 αίτηση για αναγνώριση δύο ετών οφειλόμενου χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. Ο εν λόγω ασφαλισμένος θα πρέπει να επιλέξει από τις ασφαλιστικές κατηγορίες των αγροτών έτους 2020 και εν συνεχεία θα υπολογιστεί το ποσό της εξαγοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Όπως τονίστηκε στην εγκύκλιο, η συγκεκριμένη διαδικασία αναγνώρισης με εξαγορά χρόνου ασφάλισης, αφορά περιπτώσεις αιτήσεων που υποβλήθηκαν από την 1.1.2020 και μετά, καθώς από τότε ενεργοποιήθηκε το καθεστώς ασφάλισης μη μισθωτών με επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας. Όμως, τυχόν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως 31.12.2019 αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ