Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024
17.4 C
Athens

ΕΦΚΑ – Επίδομα 250 ευρώ: Δικαίωμα ένστασης για αγανακτισμένους συνταξιούχους

Δικαίωμα ένστασης δίνει ο ΕΦΚΑ σε όσους συνταξιούχους δεν έλαβαν το επίδομα των 250 ευρώ και θεωρούν ότι αδικήθηκαν. Μετά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις προς τις υπηρεσίες του Φορέα, από δεκάδες αγανακτισμένους συνταξιούχους, η Διοίκηση αποφάσισε να δώσει αυτή τη διέξοδο. Οι ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν έως τις 20 Ιανουαρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Αφορούν μόνο εκείνους τους συνταξιούχους που δεν έλαβαν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ στις 29 Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, το εν λόγω επίδομα, χορηγήθηκε σε 634.027 δικαιούχους, δηλαδή σχεδόν 200.000 λιγότερους από τις αρχικές εκτιμήσεις. Για να αποφευχθεί η περίπτωση να υπήρξαν λάθη, δίνεται η ευκαιρία υποβολής ένστασης από όσους θεωρούν ότι αδικήθηκαν.

Η ένσταση, υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση bonus2021@efka.gov.gr και συνοδεύεται από:

Α) Το ονοματεπώνυμο.

Β) Τον ΑΦΜ.

Γ) Τον ΑΜΚΑ

του ενδιαφερομένου.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει ότι:

  1. Δυνητικοί δικαιούχοι του βοηθήματος είναι όσοι κατά το Νοέμβριο 2021 έλαβαν:

-Οριστική ή προσωρινή σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου.

-Προσυνταξιοδοτική παροχή.

-Αναπηρικά συνταξιοδοτικά επιδόματα (όσα καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ).

-Καταλαμβάνονται επίσης και οι συνταξιούχοι εκείνοι που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ανάπηροι πολέμου, καλλιτέχνες, κλπ.).

  1. Οι δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

-Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2021 δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.200 ευρώ.

-Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους (το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 14.400 ευρώ.

-Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2021 (φορολογικού έτους 2020), δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

-Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020.

Οδηγίες εξακρίβωσης φορολογητέου εισοδήματος

Α) Οι φορολογούμενοι μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE επιλέγοντας Εφαρμογές και Δημοφιλείς Εφαρμογές οδηγούνται στη Δήλωση ΦΕΦΠ και Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ.

Μέσω των δηλώσεων αυτών εκτυπώνονται οι Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 και φόρου ΕΝΦΙΑ για το έτος 2021.

Το φορολογητέο εισόδημα μπορεί να αναζητηθεί στον πίνακα Γ1 της Πράξης Προσδιορισμού Φόρου εισοδήματος αντίστοιχα για κάθε σύζυγο/ΜΣΣ όπως επισημαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναζητηθεί στον πίνακα Γ της Πράξης Προσδιορισμού Φόρου ΕΝΦΙΑ όπως επισημαίνεται παρακάτω. Για την αξία της ακίνητης περιουσίας, τονίζεται ότι λαμβάνεται υπόψη η πράξη που αναφέρεται σε Διοικητικό Προσδιορισμό Φόρου και όχι οι τυχόν μετέπειτα πράξεις οι οποίες αναφέρονται σε Διορθωτικό Προσδιορισμό και οι οποίες προκύπτουν από τις δηλώσεις Ε9 που υποβάλλονται μετά την έκδοση της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Η ένδειξη για τον φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής τηρείται στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε και εμφανίζεται στη στήλη της Πράξης Προσδιορισμού Φόρου εισοδήματος στην ανάλυση των κωδικών -ποσών με τον κωδικό 319 για τον υπόχρεο και/ή 320 για τη σύζυγο/ΜΣΣ

Επιπλέον στην ίδια στήλη με τους κωδικούς 003 και 004 αναγράφεται το πλήθος των εξαρτώμενων τέκνων.

Τα εξαρτώμενα μέλη στο σύνολό τους (εξαρτώμενα τέκνα και λοιπά εξαρτώμενα μέλη), εμφανίζονται στον πίνακα 8 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ