Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024
18.1 C
Athens

ΕΦΚΑ – Ασφάλιση αθλητών: Χρονοδιάγραμμα καταβολής εισφορών και είδος κάλυψης

Υποχρεωτική θα είναι εφεξής η υπαγωγή στον ΕΦΚΑ, όλων των αθλητών που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων. Η ασφάλιση αφορά τον κίνδυνο ατυχήματος.

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο Φορέα, τονίζεται ότι οι διατάξεις, εφαρμόζονται σε αθλητές,οι οποίοι δεν αγωνίζονται σε Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) αθλητικού σωματείου ή σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Α.Ε.) και σε βετεράνους αθλητές.

Η εφαρμογή των νέων διατάξεων έχει ήδη αρχίσει αναδρομικά από τις 19 Ιουνίου 2021 και πρακτικά, από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022.

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), πραγματοποιείται από τα αθλητικά σωματεία αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από το αθλητικό σωματείο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης.

Ειδικά για τις Α.Π.Δ., που αφορούν στην ασφάλιση των εν λόγω προσώπων από την έναρξη έως την λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (2021 – 2022), παρέχεται δυνατότητα υποβολής τους, χωρίς κυρώσεις, με μαγνητικό μέσο στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία ασφάλισης – εισφορών (έδρας του αθλητικού σωματείου) έως τις 29 Ιουλίου 2022.

Μέχρι την ίδια προθεσμία, μπορούν να καταβληθούν και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, επίσης χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Η ασφάλιση, πραγματοποιείται για 25 ημέρες το μήνα, για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησης. Όμως, κατά τους μήνες έναρξης και λήξης των αγωνιστικών περιόδων, οι ημέρες θα υπολογίζονται και τυχόν θα περιορίζονται, ανάλογα με τις οριζόμενες ημερομηνίες έναρξης και λήξης.

Οι μηνιαίες (τεκμαρτές) αποδοχές, που πρέπει να καταχωρούνται στην Α.Π.Δ. για μία πλήρη μισθολογική περίοδο (μήνας) ανέρχονται, κατά την τρέχουσα περίοδο, σε 1.011,25 € (25 ημέρες ασφάλισης Χ 40,45 €).

Σε περιπτώσεις ενδεχόμενης ασφάλισης για λιγότερες από 25 ημέρες ασφάλισης (μήνες έναρξης και λήξης αγωνιστικών περιόδων) οι μηνιαίες αποδοχές προσδιορίζονται ανάλογα .

Παραδείγματα του ανώτερου ερασιτεχνικού επιπέδου πρωταθλημάτων είναι.:

– Α Εθνική Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης Γυναικών.
– Α2 Εθνική Κατηγορία Καλαθοσφαίρισης Ανδρών, (άρθρο 115 παρ. 1 ν.2725/99, όπως ισχύει σήμερα) κατ’ επιλογή: είτε με τη μορφή του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου (Τμήμα Ερασιτεχνών Καλαθοσφαιριστών) είτε του Τμήματος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (Τ.Α.Κ.) αυτού, είτε της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας (Κ.Α.Ε.).
– Α1 Εθνική Κατηγορία Πετοσφαίρισης Γυναικών – Volley League και τις κατώτερες PRE LEAGUE ανδρών και γυναικών.
– Α2 Εθνική Κατηγορία Πετοσφαίρισης Ανδρών.
– Α1 Εθνική Κατηγορία Υδατοσφαίρισης Ανδρών και Γυναικών.
– Α1 Εθνική Κατηγορία Χειροσφαίρισης Ανδρών και Γυναικών.
– Α Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου Γυναικών.
– Γ’ Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου Ανδρών (άρθρο 108 παρ. 3 Ν.2725/99, μετά την τροποποίηση από το άρθρο 19 ν.4809/21) Το πρωτάθλημα διοργανώνεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) έχει ερασιτεχνικό χαρακτήρα και σε αυτό συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες ποδοσφαιρικών σωματείων αποτελούμενες από ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές.

Οι αθλητές υπάγονται στην ασφάλιση του e – Ε.Φ.Κ.Α. μόνο για τον κίνδυνο ατυχήματος, με καταβολή του συνόλου της εισφοράς ύψους 1 %, από τον εργοδότη, επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.

Από τον Οκτώβριο του 2008 έως και σήμερα το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφαλιστικής κλάσης είναι 40,45 €.

Σε περίπτωση, που κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, ο αθλητής δεν καλύπτεται ως άμεσα ασφαλισμένος (από άλλη ασφάλιση λόγω παροχής μισθωτής εργασίας ή ιδιότητας) ή ως έμμεσο μέλος, για παροχές ασθενείας σε είδος, τότε υπάγεται και για τον κλάδο αυτό στην ασφάλιση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω του e – Ε.Φ.Κ.Α., με καταβολή πρόσθετων ασφαλιστικών εισφορών ποσοστού 6,45 %, επίσης υπολογιζόμενων επί του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης (καταβολή του συνόλου της εισφοράς από τον εργοδότη), εφόσον ο ασφαλισμένος δεν εισπράττει καμιά αμοιβή σε χρήμα από αυτόν ή από τρίτους.

Ωστόσο, εάν στους αθλητές, παρέχεται ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εξαιρούνται από την ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ