Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024
21.5 C
Athens

Εργοδότες και διευθυντές ασκούν βία στους χώρους δουλειάς – Συγκλονιστικά στοιχεία από την Επιθεώρηση Εργασίας

Το 60% των καταγγελιών που έχουν γίνει στην επιθεώρηση εργασίας για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στους χώρους δουλειάς, αφορούν εργοδότες ή διευθυντές ή εκπροσώπους της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του τμήματος επιθεώρησης εργασίας, μόνο τέσσερις στις δέκα τέτοιες περιπτώσεις, αφορούν άλλο εργαζόμενο ή απασχολούμενο με κάποια άλλη εργασιακή σχέση.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα (91%) τα περιστατικά για τα οποία έχουν γίνει καταγγελίες, αφορούν βία (λεκτική ή σωματική), ηθική και ψυχολογική παρενόχληση. Το υπόλοιπο 9% αναφέρεται σε περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης.

Η έκθεση έχει επικεντρωθεί σε στοιχεία που συλλέχθηκαν το 2022, από το αυτοτελές τμήμα

παρακολούθησης της βίας και παρενόχλησης στην εργασία. Εκεί καταγράφηκε ότι σε ποσοστό́ 38% οι καταγγέλλοντες-θιγόμενοι είναι άντρες, ενώ στη συντριπτική τους πλειονότητα, (62%) είναι γυναίκες.

Όσον αφορά στους κλάδους δραστηριότητας των επιχειρήσεων καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, κατά́ φθίνουσα σειρά́, αναφέρονται στο εμπόριο, την εστίαση, τα ξενοδοχεία, την παραγωγή́-βιομηχανία τροφίμων, τις μεταφορές, τις κατασκευές και την υγειά.

Σε σύνολο 151 υποβληθέντων και διεκπεραιωθέντων καταγγελιών:

  • 51 υποθέσεις (34%) επιλύθηκαν εξωδικαστικά, με λήψη πρόσφορων και ανάλογων μέτρων από την καταγγελλόμενη επιχείρηση και τη διατύπωση σχετικών συστάσεων.
  • 24 υποθέσεις (16%) ματαιώθηκαν, είτε λόγω μη παράστασης κατά την ορισθείσα συζήτηση του καταγγέλλοντος ή της καταγγέλλουσας, είτε λόγω γραπτής σχετικής δήλωσης των τελευταίων, είτε διότι κατά τη συζήτηση δεν αναλύθηκαν περαιτέρω συγκεκριμένα περιστατικά βίας και παρενόχλησης, ώστε να μπορούν να υπαχθούν στηνειδική διαδικασία του άρθρου 18 του Ν. 4808/2021.
  • Σε 65 υποθέσεις (43%) έχει καταγραφεί, από τον διεξάγοντα τη διαδικασία επιθεωρητή εργασιακών σχέσεων, αιτιολογημένη σύσταση προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια, εξαιτίας αντικρουόμενων ισχυρισμών επί αμφισβητούμενων πραγματικών και νομικών ζητημάτων, που χρήζουν δικαστικής εκτιμήσεως.

Σε 11 υποθέσεις (7%) επιβλήθηκαν, με βάση τον ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, σχετικές κυρώσεις συνολικού ύψους ύψους 29.950 ευρώ. Eντός του 2022 ενεργοποιήθηκε και το μητρώο εργοδοτών κατά των οποίων έχει επιβληθεί διοικητική κύρωση για παράβαση της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης στην εργασία, όχι μόνο στο πλαίσιο εργατικών διαφορών, αλλά και κατόπιν επιτόπιων ελέγχων. Τα συνολικά επιβληθέντα πρόστιμα ανέρχονται σε 37.050 ευρώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ