Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024
25.3 C
Athens

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για τον τρόπο είσπραξης της εισφοράς 10% επί του εισοδήματος

Η κατάργηση της παρακράτησης (30%) των συντάξεων για όσους δικαιούχους συνεχίζουν να εργάζονται, συνοδεύεται από την καταβολή εισφοράς (πόρος 10%) επί του ετήσιου εισοδήματός τους. Η εισφορά αυτή θα καταβάλλεται στον ΕΦΚΑ με εργόσημο, όπως ορίζει σχετική εγκύκλιος που εκδόθηκε από τον Φορέα. Παράλληλα, όσοι δικαιούχοι λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας, θα μπορούν επίσης να συνεχίσουν να εργάζονται, χωρίς να κινδυνεύουν με παρακράτηση της σύνταξής τους και σε αυτή την ειδική περίπτωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η εγκύκλιος επεξηγεί τη συνολική αναμόρφωση που πραγματοποιείται στον τρόπο εργασίας των συνταξιούχων, αλλά και στον έλεγχο της διαδικασίας.

Πιο αναλυτικά:

– Οι συνταξιούχοι εξ ιδίου δικαιώματος λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο) υποχρεούνται, πριν αναλάβουν απασχόληση που υπάγεται στον ΕΦΚΑ, να το δηλώσουν στον Φορέα.

Για τον σκοπό αυτό θα τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να απασχολούνται όμως, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τυχόν παράλειψη της σχετικής δήλωσης, επιφέρει χρηματική κύρωση ίση με 12 μηνιαίες συντάξεις, κύριες και επικουρικές.

– Η παρακράτηση για τους εργαζόμενους συνταξιούχους θα αντιστοιχεί στο 10% του εισοδήματος τους από την εργασία.

– Κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικώς υπακτέας στην ασφάλιση του Φορέα απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση, οι δικαιούχοι συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο της κύριας και επικουρικής σύνταξης που τους αναλογεί. Κατ’ εξαίρεση, η εξ ιδίου δικαιώματος κύρια και επικουρική σύνταξη λόγω γήρατος αναστέλλεται για όσο διάστημα παρέχεται υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ απασχόληση σε Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί το 62ο έτος της ηλικίας του συνταξιούχου.

– Ειδικά για τους συνταξιούχους αναπηρίας  (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο) από την 1η Ιανουαρίου 2024 παύει πλέον ο έλεγχος των ασφαλιστικών οργάνων σχετικά με το ύψος αποδοχών, ή  τους εισοδήματος από την εργασία, ή από την αυτοαπασχόλησή τους. Οι συντάξεις αναπηρίας και σε αυτή την περίπτωση καταβάλλονται ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματος ή των αποδοχών και της περιστασιακής ή μη μόνιμης εργασίας.

– Μετά τη διακοπή της απασχόλησης, ο χρόνος ασφάλισης που δημιουργείται από την απασχόληση του συνταξιούχου αξιοποιείται για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης, κατόπιν αιτήσεώς του.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της προσαύξησης εκκινούν από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης του συνταξιούχου.

Με τον ίδιο τρόπο αξιοποιείται ο χρόνος εργασίας ή η αυτοαπασχόληση ή μέρος αυτών, οποτεδήποτε και εάν διανύθηκε από τους απασχολούμενους συνταξιούχους κατά την 12η Μαϊου 2016 και μετά, οι οποίοι συνέχισαν ανελλιπώς την εργασία ή την αυτοαπασχόλησή τους, μετά την ανωτέρω ημερομηνία που οριοθετείται ως η έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, γνωστού και ως «νόμου Κατρούγκαλου». Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την συγκεκριμένη νομοθεσία, για κάθε έτος όπου παρέχεται επιπρόσθετη εργασία, ο δικαιούχος πρέπει να λάβει την σχετική προσαύξηση ως ποσοστό στη σύνταξή του.

  • Διατηρείται η παλαιότερη διάταξη νόμου που προέβλεπε τη μη περικοπή συντάξεων αναπηρίας ή θανάτου, αλλά και προνοιακών ή άλλων επιδομάτων σε συνταξιούχους που εργάζονται λόγω ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ή κοινωνικής επανένταξης.

Θα πρέπει να εκδοθεί ξεχωριστό έγγραφο από τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ, με το οποίο θα ενημερώνονται οι υπηρεσίες απονομής συντάξεων για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών, από τους συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται. Επίσης, θα υπάρξει ξεχωριστή διαδικασία για τον έλεγχο και για τη διασταύρωση των στοιχείων που αφορούν στη σύνταξη και τις αμοιβές από την απασχόληση που θα υπάγεται σε ασφάλιση, το χρόνο έναρξης και τον τρόπο είσπραξης που θα γίνεται με εργόσημο.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ