Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
27.9 C
Athens

Εργαζόμενοι με χρέη στον ΕΦΚΑ: Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για έκδοση σύνταξης – Όλη η ΚΥΑ με τη νέα ρύθμιση

Εντός Ιουνίου, προγραμματίζει ο ΕΦΚΑ να θέσει σε λειτουργία την απαραίτητη ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για εργαζόμενους που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν και έχουν χρέη έως 30.000 ευρώ προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκκρεμούσε δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και εκεί τονίζεται ότι μία από τις βασικές προϋποθέσεις ένταξης στη νέα ρύθμιση είναι οι ενδιαφερόμενοι να δεχθούν έλεγχο τραπεζικών καταθέσεων. Εκεί θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι τα ποσά που έχουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, δεν υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ, αν πρόκειται για ασφαλισμένους – μη μισθωτούς ή τα 6.000 ευρώ αν πρόκειται για αγρότες – ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ. Στην ΚΥΑ τονίζεται  ότι θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του συνολικού ποσού καταθέσεων που τηρούνται στο όνομα του οφειλέτη κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, καθώς και ο μέσος όρος του τελευταίου δωδεκαμήνου.

Στο πεδίο της παρακράτησης της σύνταξης που θα εφαρμοστεί για να υποχωρεί το χρέος, το ποσοστό θα είναι στο 60%. Όμως, το μηνιαίο ποσό που θα παρακρατείται δεν μπορεί να είναι κάτω από 333,3 ευρώ τον μήνα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 100 ευρώ για τους αγρότες. Το ανώτατο όριο χρέους, για το οποίο θα επιτρέπεται η ένταξη στη ρύθμιση είναι 30.000 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες και 10.000 ευρώ για αγρότες.  Όταν η οφειλή υποχωρήσει κάτω από τα 20.000 ευρώ στην πρώτη και κάτω από τα 6.000 ευρώ στη δεύτερη περίπτωση, τότε η σύνταξη θα αυξάνεται και η μηνιαία δόση εξόφλησης του χρέους, θα είναι τουλάχιστον 50 ευρώ. Η ρύθμιση σε αυτή την περίπτωση, μέχρι την πλήρη εξόφληση θα διαρκεί 60 μήνες

Σε ότι αφορά σε εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν από την ψήφιση της σχετικής διάταξης ή αιτήσεις που έχουν απορριφθεί, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης ή νέα αίτηση συνταξιοδότησης, αντιστοίχως. Αφού τεθεί σε ισχύ η σχετική πλατφόρμα, όσοι εργαζόμενοι,  με χρέη προς τον ΕΦΚΑ, επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Προϋποθέσεις υπαγωγής 

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση, ο ασφαλισμένος πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ να μην υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ ή προς τον π. ΟΓΑ τις 10.000 ευρώ.

β) Να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του, ή εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 40 ετών, το 62ο έτος της ηλικίας του.

γ) Να έχει εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών, ή 6.000 ένσημα, ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα απονομής της σύνταξης.

δ) Οι τραπεζικές καταθέσεις του να μην ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ, ή το ποσό των 6.000 ευρώ, αν είναι οφειλέτης αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ.

Τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες

Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης. Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, ο ΕΦΚΑ ελέγχει αν οι οφειλές του ασφαλισμένου υπερβαίνουν τα όρια που έχουν τεθεί. Στην περίπτωση που οι οφειλές δεν υπερβαίνουν το ποσό αυτό, η συνταξιοδοτική πράξη εκδίδεται και η σύνταξη καταβάλλεται.

Στην περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, τότε:

α) Εάν το συνολικό ποσό οφειλών υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ αλλά όχι τις 30.000 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες, ή τις 6.000 ευρώ αλλά όχι τις 10.000 ευρώ για αγρότες ασφαλισμένους στον π. ΟΓΑ, τότε η αίτηση γίνεται δεκτή και ο ΕΦΚΑ προχωρεί στην έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης.

β) Εάν το συνολικό ποσό οφειλών υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, ή τις 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, τότε κοινοποιείται έγγραφο οφειλής προκειμένου ο ασφαλισμένος να καταβάλει το υπερβάλλον ποσό των 30.000 ευρώ ή των 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, εντός διμήνου από την κοινοποίησή του. Εν συνεχεία θα μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο ΕΦΚΑ προχωρεί στην έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης και στην καταβολή της σύνταξης. Ειδικότερα, το υπερβάλλον των 20.000 ευρώ ή των 6.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, ποσό οφειλής, συμψηφίζεται με το 60% του μηνιαίου ποσού των καταβαλλόμενων συντάξεων, μέχρι τον μηδενισμό του.

Εκκρεμείς αιτήσεις

Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης ρύθμισης  (ν. 5078/2023), δηλαδή 23 Δεκεμβρίου 2023 και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου.

Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 5078/2023 και εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, μπορούν επίσης να υπαχθούν στις ρυθμίσεις.

Σε περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης έχει ήδη απορριφθεί λόγω οφειλών, απαιτείται επανυποβολή της για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας.

«Με τη νέα ρύθμιση», επισήμανε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «δίνουμε τη δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες να λάβουν σύνταξη και με οφειλές ως 30.000 ευρώ ή 10.000 ευρώ αν είναι αγρότης, ορίζοντας ότι για το επιπλέον ποσό η παρακράτηση θα είναι στο 60% της σύνταξης και στη συνέχεια θα δίνεται η δυνατότητα για 60 δόσεις, όπως ισχύει και σήμερα.».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Παναγιώτης Τσακλόγλου υπογράμμισε ότι «το επόμενο διάστημα, ο e-ΕΦΚΑ, σε συνεργασία με τις τράπεζες, μέσω διαλειτουργικότητας, θα μπορεί πλέον να εξετάζει αυτόματα με άρση του τραπεζικού απορρήτου, ποιοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα κριτήρια.»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ