Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024
14.2 C
Athens

Εργάνη ΙΙ: Ψηφιακή καταχώρηση στις άδειες εργαζομένων

Στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) Εργάνη ΙΙ, θα έχουν εφεξής την δυνατότητα οι επιχειρήσεις να δηλώνουν τις άδειες των εργαζομένων με τους οποίους έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά μόνο εργοδότες που έχουν ολοκληρώσει την απογραφή των μισθωτών εργαζομένων τους.

Πρόκειται για ένα πρώτο μέτρο που προκύπτει ως αντίκτυπο της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, που προηγείται της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας. Η δήλωση των αδειών με ψηφιακό τρόπο θα μπορεί να πραγματοποιείται έως τη λήξη του πρώτου δεκαημέρου του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί τον μήνα χορήγησής τους. Η δήλωση θα είναι δυνατή από την πρώτη ημέρα του μήνα χορήγησης της άδειας έως και τη δέκατη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα.

Άρα, σε αυτή την φάση, οι δηλώσεις που θα υποβληθούν, θα αφορούν άδειες που χορηγήθηκαν από τον μήνα Ιανουάριο του 2023 και μετέπειτα.

Οι δηλώσεις θα περιλαμβάνουν την καταγραφή Κανονικής Άδειας εργαζόμενου (χρονικό διάστημα Ημερομηνία Από – Ημερομηνία Έως), την καταγραφή άλλων τύπων Άδειας ημέρας για συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς και την καταγραφή διαφόρων τύπων Ωροάδειας του εργαζόμενου για συγκεκριμένη ημερομηνία και πρόσθετες πληροφορίες (για Ώρα από / Ώρα έως).

Ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει δήλωση Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας,  ως εξής: Άδειες «ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ > Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας > Εισαγωγή» και την επιλογή κατάστασης «Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Άδειες».

Για τη συγκεκριμένη διαδικασία παρέχεται και δυνατότητα ορθής επανάληψης, με τη συμπλήρωση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της αρχικής.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ