Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022
25.4 C
Athens

Εργάνη: Έως 800 ευρώ ο μισθός για έναν στους δύο εργαζόμενους

Οι επιχειρήσεις αυξήθηκαν, το ίδιο και οι απασχολούμενοι, όχι όμως και οι μισθοί το 2021. Η ετήσια έκθεση του συστήματος Εργάνη που «φωτίζει» συγκεκριμένες πτυχές της αγοράς εργασίας της χώρας, δείχνει ότι το 47,04% των εργαζομένων, δηλαδή σχεδόν ο ένας στους δύο, είχαν μηνιαίες αποδοχές που δεν ξεπερνούσαν τα 800 ευρώ μικτά! Ακόμα χειρότερα, που το 18,26% του συνόλου των απασχολούμενων, άρα σχεδόν ο ένας στους πέντε, λάμβανε μισθό «πείνας» που δεν ξεπερνούσε ούτε τα 500 ευρώ, μικτές αποδοχές…

Την ίδια στιγμή, μπορεί να προέκυψαν 12.479 περισσότερες επιχειρήσεις το 2021 σε σχέση με το 2020 (αύξηση 4,46%), αλλά ξεχώρισε η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Από το σύνολο των επιχειρήσεων, το 88,294%, ακριβέστερα 257.650 έχουν έως 10 εργαζόμενους, στοιχείο που αποτυπώνει ευρύτερα και το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας.

Στο λιανικό εμπόριο υπάρχουν 51.227 επιχειρήσεις αριθμός που αντιστοιχεί στο 17,56% του συνόλου. Έπεται η εστίαση με 37.263 επιχειρήσεις (12,77%), το χονδρικό εμπόριο με 27.175 επιχειρήσεις (9,31%), οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας με 15.131 (ποσοστό 5,19%) και οι νομικές και λογιστικές δραστηριότητες με 11.507 (ποσοστό 3,94%).

Οι εργαζόμενοι το 2021 ήταν 2.163.610 με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. Όμως με βάση τις συμβάσεις τους προκύπτουν 2.278.394 θέσεις εργασίας, γεγονός που δείχνει ότι 114.784 άτομα απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις. Πάντως σε σύγκριση με το 2020, προκύπτει ότι το 2021 ο αριθμός των εργαζόμενων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αυξήθηκε κατά 112.585 θέσεις εργασία ή κατά 5,49% μέσα σε ένα έτος.

Οι άνδρες φαίνεται ότι είναι περισσότεροι, αφού καταγράφηκαν 1.142.079 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 52,79% του συνόλου.

Περισσότερες από 35 ώρες την εβδομάδα εργάζεται η συντριπτική πλειονότητα των απασχολούμενων. Ειδικότερα, τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη δείχνουν ότι το 71,81% των εργαζομένων (1.553.672 άτομα) δουλεύει πάνω από αυτό το όριο σε εβδομαδιαία βάση. Σε σχέση με το 2020, προκύπτει αύξηση κατά 127.294 άτομα ή κατά 8,92 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε επίπεδο εύρους μισθού, τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη δείχνουν ότι το 2021, υπήρξαν 395.115 άτομα, (18,26%) που εισέπρατταν έως 500 ευρώ το μήνα, μικτές αποδοχές. Υπάρχουν όμως και 1.017.728 εργαζόμενοι (47,04%), που λαμβάνουν μισθό που δεν υπερβαίνει τα 800 ευρώ μικτά. Άρα, ο ένας στους πέντε εργαζόμενους αμείβεται με αποδοχές κάτω από 500 ευρώ και ο ένας στους δύο, δεν παίρνει πάνω από 800 ευρώ. Αντίστοιχα, έως 1.000 ευρώ λαμβάνουν 1.376.032 εργαζόμενοι. Από 1.000 έως 2.000 ευρώ κυμαίνεται η αμοιβή για 610.854 εργαζόμενους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ