Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
27.9 C
Athens

Επιχειρησιακό σχέδιο ΚΕΑΟ: Με κατασχέσεις «κυνηγάει» έσοδα 1,65 δισ. ευρώ

Έσοδα ύψους 1,65 δισ. ευρώ επιδιώκει να εισπράξει το 2024 το ΚΕΑΟ, από οφειλέτες που θα ενταχθούν σε ρύθμιση, ή από χρήση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (πχ κατασχέσεις). Στο επιχειρησιακό σχέδιο της φετινής χρονιάς, ορίζεται ότι τα αναγκαστικά μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται εντός τριών μηνών από την ένταξη των οφειλετών στο ΚΕΑΟ ή εντός 70 ημερών από την απώλεια μιας ρύθμισης. Σε κάθε περίπτωση διατηρείται και ισχύει το  χρονικό περιθώριο των 20 ημερών, από την αποστολή της απαραίτητης Ατομικής Ειδοποίησης προς τον οφειλέτη, με την οποία θα ενημερώνεται για το χρέος του. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του. Εάν παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ενεργοποιείται το χρονοδιάγραμμα για την χρήση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Ιδιαίτερη έμφαση πρόκειται να δοθεί και στα ηλεκτρονικά συστήματα που χρησιμοποιεί το ΚΕΑΟ. Εντός του έτους προγραμματίζεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία μια νέα υπηρεσία πρόσβασης των οφειλετών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ με χρήση κωδικών Taxisnet, στην οποία περιλαμβάνεται και επιβεβαίωση του e-mail επικοινωνίας. Στόχος είναι να διευκολυνθούν οι οφειλέτες στη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς θα μπορούν πλέον να βλέπουν συγκεντρωμένες σε ένα σημείο τις οφειλές για όλα τα μητρώα οφειλέτη που μπορεί να έχουν. Έτσι, δεν θα χρειάζονται διακριτοί κωδικοί πρόσβασης για κάθε διαφορετικό μητρώο.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το 2023 εντάχθηκαν στο ΚΕΑΟ συνολικές οφειλές ύψους μόλις 89.906.722 ευρώ. Από την έναρξη της λειτουργίας του Φορέα  και μέχρι το τέλος του 2023 έχουν ενταχθεί οφειλές ύψους 32,03 δισ. ευρώ. Συνολικά, στο τέλος  του α’ τριμήνου της τρέχουσας χρονιάς το χρέος προς την Κοινωνική Ασφάλιση, έχει ανέλθει στα 47,88 δισ. ευρώ.

Επικαιροποιημένο μητρώο οφειλετών θα συνεχίσει να διατηρεί το ΚΕΑΟ έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη εγκυρότητα και πληρότητα στοιχείων που είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των εισπράξεων.

Ταυτόχρονα θα υπάρχει αξιολόγηση οφειλών και οφειλετών. Στόχος είναι ο έγκαιρος προσδιορισμός των οφειλετών σε βάρος των οποίων μπορούν να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.  Στο προφίλ του οφειλέτη θα δίνεται έμφαση και σε στοιχεία που αναβαθμίζουν την αξιοπιστία του. Ως τέτοια θα μπορούν να είναι η συνέπεια στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η τακτική καταβολή εύλογων ποσών έναντι της οφειλής.

Θα γίνεται ανάλυση και κατηγοριοποίηση των οφειλών ως προς το ύψος και την παλαιότητα. Θα εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας τους για να εκτιμηθεί εάν οφείλονται στην ευρύτερη οικονομική κατάσταση ή σε συστηματική αφερεγγυότητα του οφειλέτη.

Σε ένα τέτοιο πεδίο θα γίνεται διαχωρισμός των οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οφειλές για τις οποίες επανειλημμένα έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια.

Παράλληλα θα επιδιωχθεί να γίνεται εντοπισμός παραβατικών συμπεριφορών οργανωμένης εισφοροδιαφυγής, ώστε να λαμβάνονται μέτρα αποτροπής της.

Ρυθμίσεις

Σε πεδίο των ρυθμίσεων, το ΚΕΑΟ θα συνεχίσει την όσο γίνεται καλύτερη παρακολούθηση και τον έλεγχό τους. Η άμεση και συνεχής ενημέρωση των οφειλετών, όσον αφορά τις οφειλές που βεβαιώνονται σε βάρος τους, εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στην αύξηση της εισπραξιμότητας. Παράλληλα θα τονίζεται προς τους οφειλέτες η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης που έχουν, αλλά θα εντατικοποιηθεί η αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων, ως πρόσθετο μοχλό πίεσης.

Το ΚΕΑΟ θα προτρέπει τους πολίτες – οφειλέτες να επισκέπτονται τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του, καθώς είναι εφικτό πια να πραγματοποιείται διακανονισμός οφειλών μέσω διαδικτύου, χωρίς να απαιτείται προσέλευση στην Περιφερειακή Υπηρεσία.

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία της στοχευμένης λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, θα συνεχιστεί. Ο στόχος είναι η χρήση των συγκεκριμένων μέτρων να πραγματοποιείται εντός τριμήνου από την ένταξη των οφειλετών στο ΚΕΑΟ. Τα αναγκαστικά μέτρα θα είναι ακόμα πιο στοχευμένα σε νέους οφειλέτες, αλλά και σε εκείνους που απώλεσαν τη ρύθμιση.

Ως προς τούτο, είναι σημαντικό να προχωρήσει η υλοποίηση του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Φορέα, για να βελτιωθεί η αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης.

Παράλληλα το ΚΕΑΟ στοχεύει και στην αποτροπή δημιουργίας νέων οφειλών. Στο πλαίσιο αυτό διατηρείται το μέτρο της αναστολής της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ, σε στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Το  ΚΕΑΟ έχει εντοπίσει επίσης κενά σε θέσεις εργασίας, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Για το λόγο αυτό στοχεύει σε αύξηση του εργατικού δυναμικού κατά 20% φέτος, που υπηρετούν σε περιφερειακές υπηρεσίες. Την ίδια στιγμή, θα επιδιωχθεί εκπαίδευση τουλάχιστον στο 50% των υπαλλήλων που δραστηριοποιούνται  σε διάφορα επιχειρησιακά αντικείμενα του Φορέα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ