Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
24.1 C
Athens

«Επιστροφή στις ρυθμίσεις οφειλών», ελέω πανδημίας – Πότε ισχύουν οι παλιές και πότε οι καινούργιες, για χιλιάδες οφειλέτες

Παλιές, αλλά και νέες ρυθμίσεις πρόκειται να τεθούν άμεσα σε ισχύ, σε μια προσπάθεια τακτοποίησης των ολοένα και διογκούμενων χρεών στην Κοινωνική Ασφάλιση. Η πανδημία, προκάλεσε πάρα πολλές απώλειες ρυθμίσεις σε «παλαιούς» οφειλέτες. Την ίδια στιγμή όμως, δημιούργησε και καινούργιους, που έχουν πρακτική αδυναμία να καλύψουν τα χρέη τους προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ δυσχερής κατάσταση, ήρθε διάταξη σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας.  Αφενός, επανέρχονται σε ισχύ όσες «παλαιές» ρυθμίσεις είχαν χαθεί από οφειλέτες, με υπαιτιότητα της υγειονομικής κρίσης. Αφετέρου, δημιουργείται νέα ρύθμιση 12-24 δόσεων που αφορά την καταβολή εισφορών που είχαν ανασταλεί και περιλαμβάνει εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες.

Ειδικότερα, όσοι απώλεσαν τη ρύθμιση των 120 δόσεων, επειδή δεν κατέβαλλαν τις δόσεις από τον Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο, αποκτούν τη δυνατότητα να επανέλθουν στην ίδια διαδικασία, αρκείς να πληρώσουν την τρέχουσα δόση, του Νοεμβρίου, έως το τέλος του μήνα. Τυχόν εισφορές που είχαν ανασταλεί έως και τον Απρίλιο του 2021, θα μπορούν να καταβληθούν, μετά την ανωτέρω ημερομηνίες σε 12 ή 24 δόσεις!

Ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, κάνει λόγο για «χιλιάδες εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους  και ελεύθερους επαγγελματίες» που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση και τώρα διευκολύνονται.

Οι διατάξεις προβλέπουν τα ακόλουθα:

  • Οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι 30 Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών του covid-19, μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση24 μηνιαίων δόσεων. Ως ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής ορίζονται τα 50 ευρώ.
  • Αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, έως 31/07/2021.
  • Οι βασικές οφειλές που μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν τη ρύθμιση θα κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υπαγωγής. Αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής,θα υπάρχει επιβάρυνση με τόκο 2,5% (σε ετήσια βάση). Η επιβάρυνση θα ισχύει από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση.  Εάν όμως η ρύθμιση γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις, δεν επιβαρύνεται με τόκο. Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης που θα πρέπει να καταβληθεί  μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Η ρύθμιση θα «χάνεται», εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις.
  • Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι της, θα χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος. Επίσης, θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων όπως και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Στον αντίποδα, σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, θα καθίσταται απαιτητή η υπόλοιπη οφειλή καθώς και οι προηγούμενοι τόκοι και προσαυξήσεις.

Οφειλέτες με ασφαλιστικές οφειλές που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις μήνες στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και οι οποίοι έχασαν τουλάχιστον δύο δόσεις κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 και βγήκαν εκτός,  μπορούν να επανενταχθούν  με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Η επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ