Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
26.1 C
Athens

Επιθεώρηση Εργασίας: Στοχευμένοι έλεγχοι για κατώτατο μισθό και τριετίες

Σαρωτικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις ετοιμάζονται να διενεργήσουν οι Επιθεωρητές Εργασίας, σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν αν καταβάλλεται ο νέος κατώτατος μισθός και εάν χορηγούνται οι μισθολογικές ωριμάνσεις (τριετίες).

Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας (ΑΑΕΕ),  έχει κωδικοποιήσει πέντε ξεχωριστές κατηγορίες ελέγχων, που θα διενεργηθούν. Έμφαση αναμένεται να δοθεί τόσο στις μισθολογικές αυξήσεις, όσο και στην καταβολή του δώρου Πάσχα, που πρέπει να γίνει το προσεχές χρονικό διάστημα. Οι αρμόδιοι προειδοποιούν τους παραβάτες που θα εντοπιστούν για πρόστιμα αλλά και ποινικές κυρώσεις.

Οι επιθεωρητές, θα διενεργούν ελέγχους σε επιχειρήσεις , προκειμένου να διαπιστώσουν ενδεχόμενες παραβιάσεις, ως προς τα εξής ζητήματα:

  • Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ και του κατώτατου ημερομισθίου  στα 37,07 ευρώ, από την 1η Απριλίου, χωρίς ηλικιακό περιορισμό.
  • Την προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο (τριετίες και μισθολογικές ωριμάνσεις)/ Ως προϋπηρεσία, υπενθυμίζεται ότι αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας, που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από τις 14.2.2012 και μετά από την 1.1.2024. Η  προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας, έως τρεις τριετίες και συνολικά σε ποσοστό 30% για προϋπηρεσία εννέα  ετών και άνω.

β) Για τους εργατοτεχνίτες, με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

  • Την υποβολή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ της μεταβολής μισθού, η οποία προβλέπεται από νόμο, ή κανονιστική πράξη, ή από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, εντός 30 ημερών από την πραγματοποίησή της.
  • Την καταχώριση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, έως τις 30 Απριλίου, των στοιχείων των εργαζομένων, που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 2023.
  • Την καταβολή του επιδόματος Πάσχα, το αργότερο έως τη Μ. Τετάρτη (φέτος 1η Μαΐου). Τα επιδόματα εορτών δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Ειδικά για το δώρο Πάσχα, η ΑΑΕΕ επισημαίνει ότι πρέπει να το λάβουν όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα εάν εργάζονται με πλήρη, με μερική απασχόληση και έχουν σύμβαση εργασίας είτε ορισμένου, είτε αορίστου χρόνου. Όλοι δικαιούνται από τους εργοδότες τους δώρο Πάσχα ίσο με μισό μηνιαίο μισθό, για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έτσι ώστε να υπολογιστεί το τελικό ποσό.

Προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος Πάσχα 2024 είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσης) του μισθωτού του ιδιωτικού τομέα μέσα στο χρονικό διάστημα από 01-01-2024 μέχρι 30-04-2024. Ως βάση του υπολογισμού του Δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές την 15η ημέρα πριν το Πάσχα.

Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε πριν από την ως άνω ημέρα, είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά εντός του διαστήματος υπολογισμού του Δώρου ήτοι από 01-01-2024 έως 30-04-2024, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης.

Για τους παραβάτες εργοδότες η εκδίκαση των εν λόγω ποινικών υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ