Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024
27.9 C
Athens

Επεκτείνεται το επίδομα μητρότητας: Για ποιες ασφαλισμένες ξεκινάει η καταβολή της παροχής

Η επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας ξεκινάει να χορηγείται σε ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες που απέκτησαν τέκνο από την 24η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους και μετά.

Με ειδική τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, οριοθετείται η έναρξη της διαδικασίας έως και 14 εβδομάδες πριν από τη λήξη του 2023. Σε κάθε περίπτωση, η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας διάρκειας εννέα μηνών, εκκινεί μετά την καταβολή του επιδόματος μητρότητας του ΕΦΚΑ. Ειδικά για την περίπτωση της υιοθεσίας, η καταβολή της ίδιας παροχής από την επομένη της τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, ανεξάρτητα από το εάν ο δικαιούχος έλαβε επίδομα λοχείας από τον Φορέα. Η ΔΥΠΑ καταβάλλει στις δικαιούχους μηνιαίως ποσό ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό (780 ευρώ μικτά), κατόπιν ελέγχου ασφαλιστικής ενημερότητας.

Στην τροπολογία ξεκαθαρίζεται ότι την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας μη μισθωτών δικαιούται και η τεκμαιρόμενη μητέρα που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας. Το ίδιο ισχύει και για μη μισθωτή, που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ ετών.

Η μητέρα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει έως επτά μήνες από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας στον πατέρα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης. Για όσο χρόνο ο πατέρας λαμβάνει την άδεια που του έχει μεταβιβάσει η μητέρα, δικαιούται τις ίδιες παροχές, εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμερος. Σε περίπτωση που ο πατέρας εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, λαμβάνει, πλέον της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας και ασφαλίζεται με βάση το ασφαλιστικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται.

Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού από ομόφυλους συζύγους, ο δικαιούχος της ειδικής παροχής του παρόντος γονέας καθορίζεται με κοινή δήλωση των συζύγων προς τον ΕΦΚΑ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ