Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
26.3 C
Athens

Επίδομα μητρότητας: Επέκταση από 6 στους 9 μήνες – Όροι και προϋποθέσεις

Αυξάνεται κατά τρεις μήνες, από έξι στους εννέα, το επίδομα μητρότητα που χορηγεί η Πολιτεία σε μητέρες – ασφαλισμένες, οι οποίες είναι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα. Η ανωτέρω παρέμβαση θα εμπεριέχεται σε ειδική διάταξη στο μίνι Ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο τις επόμενες ημέρες πρόκειται προς ψήφιση στην Βουλή.

Το επίδομα μητρότητας, το οποίο καταβάλλεται από την ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ), ισούται με τον βασικό κατώτατο μισθό. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η καταβολή της εν λόγω παροχής για έξι μήνες, σημαίνει ένα όφελος που ανέρχεται στα 4.278 ευρώ μικτά (713 x 6), για μια μητέρα – ασφαλισμένη. Με την τρίμηνη αύξηση του χρόνου καταβολής, σημαίνει ότι το όφελος θα ανέλθει στα 6.417 ευρώ μικτές αποδοχές (713 x 9). Άρα, το πρακτικό κέρδος θα είναι 2.139 ευρώ, ανά περίπτωση. Σημειώνεται ότι το επίδομα μητρότητας, χορηγείται μαζί με αναλογία δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα, ανάλογα με την χρονική περίοδο, όπου πραγματοποιείται η καταβολή του.

Με την εν λόγω ρύθμιση η συγκεκριμένη παροχή εξισώνεται ανάμεσα στις μητέρες – ασφαλισμένες του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα.

Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά, για να λάβουν το σχετικό επίδομα:

– Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία θα προκύπτει η ενεργός εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης (και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους), η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε, μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης και ο φορέας επικουρικής ασφάλισης και το ύψος των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου.

– Αντίγραφο βεβαίωσης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας–λοχείας) από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ή τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

– Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός οκτώ ημερών στην αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής σχέσης της. Η εν λόγω δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ηλεκτρονικής αίτησης, αναγράφεται στο στάδιο της «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» και απαιτείται η συναίνεση σε αυτήν, πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης.

– Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο η ασφαλισμένη είναι μοναδική δικαιούχος ή πρώτη σε περίπτωση συνδικαιούχου.

– Άδεια διαμονής ή εργασίας στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών.

Η διάταξη πρόκειται να ορίζει ότι, εναλλακτικά, το εν λόγω επίδομα θα μπορεί να χορηγείαι και στον πατέρα, για χρονικό διάστημα που θα μπορεί να ανέλθει έως επτά μήνες.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ