Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
24.1 C
Athens

Ενιαίοι κανόνες παροχών: Κίνδυνος για περικοπές επιδομάτων και συντάξεων!

Περικοπές επιδομάτων, παροχών, ακόμα και συντάξεων υποκρύπτει η πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας να συγκροτήσει Ομάδες Εργασίας, που θα επιφορτιστούν με τη δημιουργία Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Ασθενείας και Λοιπών Παροχών στον ΕΦΚΑ. Επίσης, οι ίδιες ομάδες εργασίας θα επιδιώξουν να οριοθετήσουν αντίστοιχους ενιαίους κανόνες και για τις συντάξεις και τις παροχές αναπηρίας!

Με δεδομένο ότι υπάρχει μια πανσπερμία κανόνων, με τις οποίες χορηγούνται τυχόν επιδόματα και παροχές στον ΕΦΚΑ,  λόγω των διαφορετικών Ταμείων που έχουν ενσωματωθεί σε αυτό, είναι ορατός ο κίνδυνος εξισορρόπησής τους, προς τα κάτω. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι από πρώην «ευγενή Ταμεία», αλλά και από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα τύχουν περικοπών είτε άμεσα είτε σε βάθος χρόνου.

Σε κάθε περίπτωση, το έργο των Ομάδων Εργασίας είναι διττό και πολυεπίπεδο.

Σε πρώτη φάση, καλούνται να καταγράψουν το πλήθος των υφιστάμενων κατακερματισμένων κανόνων:

α) Αφενός για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα, όπως οι παροχές ασθένειας, οι παροχές προστασίας της μητρότητας, οι παροχές σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, τα έξοδα κηδείας, αλλά και παροχές και προγράμματα που διαχειρίζεται ο e-ΕΦΚΑ, όπως οι παιδικές κατασκηνώσεις. Πρωταρχικός στόχος είναι η αποτύπωση των διάσπαρτων προϋποθέσεων και διαδικασιών απονομής των ανωτέρω παροχών.

β) Αφετέρου για τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες για τις συνταξιοδοτικές και επιδοματικές παροχές που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία, με έμφαση στον εντοπισμό του εύρους της κάλυψης των αναγκών των δικαιούχων.

Σε αμέσως επόμενο χρόνο, οι ομάδες εργασίας καλούνται να παραδώσουν πλήρες πόρισμα το οποίο θα ενσωματώνει ολοκληρωμένες προτάσεις ενιαιοποίησης των κανόνων και θα προτείνει νέους, ομοιογενείς κανόνες για τις συγκεκριμένες κατηγορίες παροχών.

Η ενιαιοποίηση και απλούστευση των κανόνων για τις συγκεκριμένες παροχές θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη, προσφέροντας ασφάλεια δικαίου για πολλές κοινωνικές ομάδες μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και χρόνιες ταλαιπωρίες των πολιτών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ