Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
25.8 C
Athens

Ενιαία κριτήρια στη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας – Εγκύκλιος υπ. Εργασίας

Δικαίωμα χορήγησης αναπηρικής σύνταξης με ενιαία κριτήρια,  έχουν στο εξής όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν πιστοποιημένη αναπηρία μεγαλύτερη από 50%,  ανεξάρτητα από τον χρόνο υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Εγκύκλιος που υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, ξεκαθαρίζει ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά τους δικαιούχους της συγκεκριμένης παροχής, χωρίς να εξετάζεται ποιος είναι ο ενταγμένος φορέας στον ΕΦΚΑ, στον οποίο ασφαλίζονται.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους του π. ΟΓΑ, η ένταξη στις ενιαίες προϋποθέσεις γίνεται από 1.1.2024 με ελάχιστο συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας 59% και από 1.1.2025 και εφεξής επέρχεται πλήρης ένταξή τους στο νέο νομοθετικό πλαίσιο με ελάχιστο συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας 50%.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν ώστε να χορηγηθεί σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο, είναι οι εξής:

  1. Ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, η οποία πιστοποιείται από ΚΕΠΑ.
  2. Διακοπή της ασφαλιστέας απασχόλησης στον e-ΕΦΚΑ.
  3. Χρόνος ασφάλισης:

α) Τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, ή

β) Τουλάχιστον πέντε έτη ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο έτη εντός της 5ετίας πριν από την ημερομηνία ή το έτος έναρξης της αναπηρίας.

γ) Από ένα έως πέντε έτη ασφάλισης για νέους ασφαλισμένους έως 31 ετών.

Η αναπηρική σύνταξη καταβάλλεται στους ασφαλισμένους από την ημέρα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ. Παρέχεται η δυνατότητα στους αιτούντες να υποβάλουν την αίτηση συνταξιοδότησης ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για πιστοποίηση της αναπηρίας. Ωστόσο,  δίνεται η δυνατότητα η αίτηση συνταξιοδότησης να υποβληθεί έως και τέσσερις μήνες μετά την έκδοση της πιστοποίησης αναπηρίας, χωρίς να χάνονται τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα για το διάστημα αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές ο e-ΕΦΚΑ θα λαμβάνει υπόψιν ως ημέρα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, την ημέρα υποβολής της αίτησης για πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ, η οποία από 16/09/2022 γίνεται αποκλειστικά μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας.

Στο πλαίσιο της έγκαιρης ανανέωσης της πιστοποίησης της αναπηρίας, η αίτηση παράτασης στα ΚΕΠΑ υποβάλλεται εντός των τεσσάρων τελευταίων μηνών, πριν από την λήξη της. Η συγκεκριμένη αίτηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της 6μηνης παράτασης καταβολής της σύνταξης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ