Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024
34.3 C
Athens

ΕΛΣΤΑΤ: 4 στους 10 εργαζόμενους δεν χρησιμοποιούν υπολογιστή tablet ή smartphone στην εργασία τους

Το 41,5% των εργαζομένων δεν χρησιμοποιεί καθόλου  ψηφιακές συσκευές (υπολογιστή, tablet ή smartphone), για να εκτελέσει τα καθήκοντά του, ενώ μόλις το 11,7% χρησιμοποιεί αυτά τα τεχνολογικά εφόδια όλο, ή σχεδόν όλο το χρόνο εργασίας. Έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ το 2022 για τις εργασιακές δεξιότητες στη χώρα αναδεικνύει ότι την συχνότερη χρήση ψηφιακών συσκευών, κάνουν τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων (23%), αλλά και οι υπάλληλοι γραφείου (33%) και οι τεχνικοί τεχνολόγοι (29%). Στον αντίποδα, η μικρότερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας εμφανίζεται, όπως είναι φυσικό, σε ανειδίκευτους εργάτες, σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και αλιείς (κάτω από 4%).

Η έρευνα αξιοποίησε εργαζόμενους 15 – 74 ετών που είχαν απασχοληθεί τους τελευταίους 24 μήνες πριν από τη διεξαγωγή της, το 2022. Διερεύνησε, μεταξύ άλλων, τη συχνότητα χρήσης καθηκόντων που απαιτούν σωματικές,  πνευματικές ή κοινωνικές δεξιότητες. Επίσης, εξετάστηκε ο βαθμός αυτοματοποίησης και τυποποίησης των εκτελούμενων εργασιών, αλλά και η αυτονομία των εργαζομένων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Όπως προκύπτει από την έρευνα:

  • Μόλις το 4,1% των ερωτηθέντων πραγματοποιεί πολύπλοκους υπολογισμούς κατά τη διάρκεια της εργασίας του (πχ κλάσματα, ποσοστά, εξισώσεις και όχι μόνο απλές πράξεις με ακέραιους αριθμούς). Αντίστοιχα, ένα ελάχιστο ποσοστό εργαζομένων (3,9%), αφιερώνει το μισό ή και περισσότερο χρόνο από την εργασία του για να ενημερωθεί από τυχόν εγχειρίδια αλλά και τεχνικά έγγραφα, απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
  • Το μεγαλύτερο ποσοστό χρόνου δαπανάται σε άτομα εκτός επιχείρησης (έως 37,4%) και έπονται σε μικρή απόσταση τα άτομα εντός επιχείρησης (έως 36,3%).
  • Τα άτομα με ανώτερη εκπαίδευση αφιερώνουν περισσότερο χρόνο για κοινωνικές δεξιότητες. Μάλιστα το ποσοστό είναι υψηλότερο στις γυναίκες (24,1%), σε σχέση με τους άνδρες (21,2%).
  • Έντονη σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας, εντοπίζεται σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και αλιείς (52%), στους ανειδίκευτους εργάτες (48,8%) και στους ειδικευμένους τεχνίτες (44,6%). Στους άνδρες το ποσοστό της έντονης σωματικής δραστηριότητας φτάνει στο 55,5% αισθητά υψηλότερο από το 42,7% που καταγράφεται στις γυναίκες. Επίσης, το 79,7% όσων έχουν τελειώσει το Γυμνάσιο, αφιερώνουν αρκετό χρόνο σε σωματική εργασία, ποσοστό που υποχωρεί αισθητά στο 27,8% όταν πρόκειται για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίθετα, καθήκοντα που απαιτούν επιδεξιότητα δαχτύλων (χειρουργικές επεμβάσεις, σχεδιασμός ή επισκευή αντικειμένων), εντοπίζονται  περισσότερο πάλι στους ειδικευμένους τεχνίτες (31,2%), στους τεχνικούς – τεχνολόγους (18,6%) και στους επαγγελματίες (16,1%).
  • Ως προς τα επαγγέλματα που απαιτούν επιδεξιότητα, το 31,1% των ανδρών δηλώνει ότι αφιερώνει αρκετό χρόνο σε αυτά, με το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες να βρίσκεται στο 21,2%, δηλαδή αισθητά μικρότερο.
  • Το μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας δηλώνουν τα άτομα που απασχολούνται ως γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αλιείς, αλλά και τα ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων. Τον μικρότερο βαθμό αυτονομίας φαίνεται πως έχουν οι ανειδίκευτοι εργάτες και οι χειριστές μηχανημάτων.
  • Ως προς την τήρηση αυστηρών διαδικασιών, θετικά απάντησαν κυρίως εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις άνω των 49 ατόμων (17%), ενώ το ίδιο ποσοστό εντοπίστηκε και στα μη χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης. Σε σχέση με τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο στις Κατασκευές (επίσης 17%).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ