Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
21.2 C
Athens

Εκτός αναστολής σύμβασης και μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», όσοι εργαζόμενοι έχουν άδεια ασθενείας και μητρότητας

Δεν θα μπαίνουν στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ούτε θα τυχαίνουν αναστολής σύμβασης, όσοι εργαζόμενοι έχουν λάβει νόμιμη άδεια ασθενείας. Το ίδιο ισχύει και για τις εργαζόμενες που βρίσκονται υπό καθεστώς άδειας μητρότητας.

Τούτο ορίζει εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ,  που διευκρινίζει ότι από αυτά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τον περιορισμό της ανεργίας, αλλά οδηγούν σε σαφέστατη μείωση αποδοχών, δεν θα εξαιρούνται όσοι βρίσκονται σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια.

Η εγκύκλιος κρίθηκε απαραίτητη, επειδή διαπιστώθηκαν τέτοιες περιπτώσεις εργαζομένων, που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης. Μάλιστα, λάμβαναν και επιδόματα μητρότητας ή ασθενείας, ανά περίπτωση!

Επομένως:

– Για όσο χρονικό διάστημα η περίοδος της άδειας ασθένειας ή μητρότητας συμπίπτει με την αναστολή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων, απαιτείται τροποποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας τους. Η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων δικαιούται να λάβει άδεια και επίδομα ασθένειας ή μητρότητας.

-Όσοι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες είτε εργάζονται σε πολλαπλούς εργοδότες είτε λόγω της φύσεως του επαγγέλματος, ασφαλίζονται με ειδικές διατάξεις και έχουν λάβει αποζημίωση ειδικού σκοπού, μπορούν να λαμβάνουν επίδομα ασθένειας και μητρότητας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, χωρίς να προχωρήσουν σε τροποποίηση της ασφαλιστικής τους ιστορίας και αυτό διότι επιδοτήθηκαν χωρίς την παράλληλη αναστολή ενεργών συμβάσεων εργασίας τους και την κάλυψη αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Βεβαιώσεις εργοδοτών

Οι εργοδότες, είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στους εργαζόμενους και εργαζόμενες βεβαιώσεις περί αποχής από την εργασία ή περί ενεργής εργασιακής σχέσης, σε περιόδους που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τελούσαν σε αναστολή λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, οι βεβαιώσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση έννομων δικαιωμάτων των εργαζομένων όπως είναι η επιδότηση από τον ασφαλιστικό  τους φορέα για την άδεια ασθένειας ή μητρότητας (επίδομα κυοφορίας και λοχείας), καθώς και από τον ΟΑΕΔ (συμπληρωματική παροχή μητρότητας, ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας).

Σημειώνεται ότι η αναστολή της εργασιακής σχέσης, αναστέλλει κατ’ αρχήν την εκτέλεση των υποχρεώσεων των μερών για το χρονικό διάστημα αυτής, όμως δεν την καταλύει.

Παράλληλα, οι παρεπόμενες υποχρεώσεις των μερών (εργοδότη- εργαζόμενου) δεν επηρεάζονται, ενώ ο χρόνος αναστολής υπολογίζεται κατά κανόνα, ως χρόνος εργασίας για όλα τα δικαιώματα του εργαζόμενου, που στηρίζονται στην απασχόλησή του.

Στις περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στον ειδικό μηχανισμό στήριξης ενώ δικαιούντο τη χορήγηση άδειας ασθένειας ή μητρότητας, θα πρέπει, εφόσον έχουν ασφαλισθεί με υποβολή ΑΠΔ, οι εργοδότες τους να απευθυνθούν στις υπηρεσίες εσόδων των Υποκαταστημάτων Μισθωτών e-ΕΦΚΑ στα οποία υπάγονται, προκειμένου να διορθωθεί η ασφαλιστική ιστορία των εργαζομένων, καταθέτοντας κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο «ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΔ» και να γίνει ο ορθός υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών και η ορθή αποτύπωση των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό συνεπεία της λειτουργίας του μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ