Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024
36.2 C
Athens

Εκπνέει η προθεσμία υποβολής αίτησης για τους κληρονόμους-δικαιούχους αναδρομικών – Την Πέμπτη η «τελευταία ευκαιρία»!

Μόλις ένα 24ωρο απέμεινε για τους 172.222 κληρονόμους, που είναι ταυτόχρονα και δικαιούχοι αναδρομικών, ώστε να υποβάλλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για όσους έχασαν συγγενή τους (πχ σύζυγο ή γονέα) και δικαιούνται αναδρομικών για τις περικοπές στις συντάξεις που πραγματοποιήθηκαν στο 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016.

Όπως έχει ξεκαθαρίσει το υπουργείο Εργασίας, αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και από εκείνους τους δικαιούχους που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση, αυτή η «ειδική» κατηγορία δικαιούχων θα έχει περιθώριο υποβολής δικαιολογητικών έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Τα πιστοποιητικά που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση είναι:

-Περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς.

-Περί μη δημοσίευσης Διαθήκης (μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη).

-Εγγυτέρων συγγενών.

Ειδικότερα:

 1. ΤοΠιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς μπορεί να γίνει δεκτό από την Υπηρεσία μόνο στις εξής περιπτώσεις:

  α) Εάν ο αιτών είναι ενήλικος κάτοικος Ελλάδος το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τον θάνατο του συνταξιούχου. Επίσης, δεν πρέπει να έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη του εξαμήνου από την έκδοσή του μέχρι και την υποβολή αιτήσεως καταβολής αναδρομικών.

  β) Εάν ο αιτών είναι ανήλικος κάτοικος Ελλάδος το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την πάροδο ενός έτους από την ενηλικίωση του αιτούντα. Επίσης και σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη του εξαμήνου από την έκδοσή του μέχρι και την υποβολή αιτήσεως καταβολής αναδρομικών.

  γ) Εάν ο αιτών είναι ενήλικος κάτοικος Εξωτερικού το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την πάροδο 12 μηνών από τον θάνατο του συνταξιούχου. Δεν πρέπει όμως να έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη του εξαμήνου από την έκδοσή του μέχρι και την υποβολή αιτήσεως καταβολής αναδρομικών.

 2. ΤοΠιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών μπορεί να γίνει δεκτό από την Υπηρεσία οποτεδήποτε μετά το θάνατο του συνταξιούχου και εάν αυτό εκδόθηκε, εφόσον δεν επιδέχεται αλλαγές.
 3. ΤοΠιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης μπορεί να γίνει δεκτό από την Υπηρεσία μόνο εφόσον δεν έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη του τριμήνου από την έκδοσή του μέχρι και την υποβολή αιτήσεως καταβολής αναδρομικών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις για την προσκόμιση των πιστοποιητικών που απαιτούνται στο gov.gr στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις

 1. Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς
  (https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-me-apopoieses-kleronomias)

  Οι κληρονόμοι πρέπει να επιλέγουν το δικαστήριο που θα αναζητήσουν το Πιστοποιητικό έχοντας υπόψη ότι:
  – Δήλωση αποποίησης κληρονομίας γίνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου κληρονομίας.
  – Δικαστήριο κληρονομίας είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το Ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του Κράτους.

 2. Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών
  (https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon).
 3. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης
  (https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-me-demosieuses-diathekes)

  Οι κληρονόμοι πρέπει να επιλέγουν το δικαστήριο που θα αναζητήσουν το Πιστοποιητικό έχοντας υπόψη ότι:
  – Αρμοδιότητα για δημοσίευση διαθήκης έχει το Ειρηνοδικείο είτε της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη, είτε της διαμονής του ευρέτη της διαθήκης.
  – Το Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας του κράτους τηρεί βιβλίο των διαθηκών που δημοσιεύονται από το Πρωτοδικείο αυτό, καθώς και από τα λοιπά δικαστικά καταστήματα και τις προξενικές αρχές.

Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ηλεκτρονικά, οι κληρονόμοι πρέπει να κλείνουν ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθούν από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην περίπτωση που το αίτημα επιστροφής αναδρομικών εξετάζεται και ολοκληρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία Πληρωμών / Εκκαθάρισης Συντάξεων στα επιμέρους υποκαταστήματα e – Ε.Φ.Κ.Α., καθυστερούμενες ασφαλιστικές παροχές οφειλόμενες σε δικαιούχο αποβιώσαντα μπορούν να καταβληθούν κατά σειρά από το σύζυγο, τα παιδιά ή τους γονείς του θανόντα, χωρίς ευθύνη του Ταμείου έναντι τυχόν άλλων δικαιούχων οι οποίοι μπορούν να στραφούν μόνο κατά αυτού που τα έλαβε.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ