Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
26.6 C
Athens

Εθνική σύνταξη: Αύξηση στα 426,17 ευρώ από το νέο έτος – Άλλες 9 παροχές επηρεάζονται ανοδικά

Υψηλότερη κατά 12,41 ευρώ, στα 426,17 ευρώ μικτά θα είναι από την 1η Ιανουαρίου 2024, η εθνική σύνταξη, λόγω της αύξησης κατά 3% που θα δοθεί σε όσους συνταξιούχους δεν έχουν προσωπική διαφορά. Το συγκεκριμένο ποσό εθνικής σύνταξης όμως, αφορά μόνο όσους έχουν συμπληρώσει πάνω από 20 έτη ασφάλισης. Για περιπτώσεις από 15 – 20 έτη ασφάλισης, το σκέλος αυτό της κύριας σύνταξης αναπροσαρμόζεται αναλόγως. Έτσι, στο χαμηλότερο επίπεδο, η αύξηση είναι σχετικά μικρότερη,  δηλαδή 11,17 ευρώ, στα 383,55 ευρώ, από 372,38 ευρώ που είναι έως τώρα. Παράλληλα, αναπροσαρμόζονται και άλλες εννέα κατηγορίες συντάξεων, που είναι συνδεδεμένες με την εθνική. Πρόκειται για τις συντάξεις αναπηρίας και χηρείας, των ανασφάλιστων, των ομογενών, οι προσωρινές συντάξεις, οι πρόωρες, εκείνες που αφορούν όσους δημοσίους υπαλλήλους εργάζονται στο εξωτερικό, καθώς και τις περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων. Επίσης, αναπροσαρμόζεται και το όριο που υπάρχει για τους υψηλοσυνταξιούχους. Βέβαια, οι αυξήσεις αυτές αφορούν μόνο το σκέλος των κύριων συντάξεων. Οι επικουρικές συντάξεις για άλλον ένα χρόνο θα παραμείνουν αμετάβλητες, καθώς έχουν «παγώσει» στα επίπεδα που ήταν το 2010, δηλαδή πριν από 13 ολόκληρα χρόνια…

Πιο αναλυτικά,  η εθνική σύνταξη για 20 έτη ασφάλισης και άνω, είναι σήμερα 413,76 ευρώ. Όσοι από τους 1,6 εκατ. συνταξιούχους που δεν έχουν προσωπική διαφορά, πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση, θα διαπιστώσουν από την 1η Ιανουαρίου 2024, ότι η συγκεκριμένη σύνταξη θα αυξηθεί κατά 12,41 ευρώ, φτάνοντας στα 426,17 ευρώ μικτές αποδοχές. Το  κατώτατο όριο χορήγησης εθνικής σύνταξης είναι τα 15 χρόνια προϋπηρεσίας, με αναπροσαρμογή για κάθε επιπλέον έτος, με ανώτερο επίπεδο την 20αετία. Για 15 έτη ασφάλισης, σήμερα η εθνική σύνταξη είναι 372,38 ευρώ και θα αυξηθεί κατά 11,17 ευρώ, στα 383, 55 ευρώ.

Σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες συντάξεων,  στις οποίες επιδρά η εθνική, προκύπτουν τα εξής:

*Συντάξεις αναπηρίας: Το τελικό ποσό τους εξαρτάται από το ποσοστό αναπηρίας που έχει καταγραφεί σε κάθε μία περίπτωση δικαιούχου. Ακριβέστερα, όσοι συνταξιούχοι έχουν ποσοστό από 80% και άνω, τότε λαμβάνουν το σύνολο της εθνικής σύνταξης με 20 έτη ασφάλισης, δηλαδή 426,17 ευρώ. Όσοι όμως έχουν ποσοστό  αναπηρίας από 67% έως 79,99%,  τότε θα λάβουν το 75% της νέας εθνικής σύνταξης, άρα 319,62 ευρώ (από 309,60 ευρώ, συνεπώς αύξηση 10,02 ευρώ). Αντίστοιχα, όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 66,99%, θα λάβουν το 50% της σχετικής σύνταξης, δηλαδή 213,08 ευρώ (από 206,88 ευρώ που είναι έως τώρα, συνεπώς αύξηση 6,2 ευρώ). Στην πιο χαμηλή κατηγορία,  που αφορά όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας έως 49,99%, χορηγείται  το 40% της εθνικής σύνταξης, δηλαδή 170,46 ευρώ από 1.1.2024 (από 165,50 ευρώ, δηλαδή αύξηση 4,96 ευρώ.

*Συντάξεις χηρείας: Το ποσό τους, διαμορφώνεται ως προς την εθνική σύνταξη από 426,17 ευρώ και μειώνεται για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται της 20αετίας, με κατώτατο όριο τα 15 έτη και τα 383,55 ευρώ, μικτές αποδοχές.

*Συντάξεις ανασφάλιστων: Η εθνική σύνταξη, αυξάνεται στα 383,46 ευρώ, από 372,30 ευρώ που είναι έως τώρα, δηλαδή αύξηση 10,16 ευρώ.

*Συντάξεις ομογενών: Σε αυτή την περίπτωση καταβάλλεται το υψηλότερο ποσό της εθνικής σύνταξης, δηλαδή τα 426,17 ευρώ, από το νέο έτος.

*Προσωρινές συντάξεις: Επίσης, η εθνική σύνταξη γι’ αυτές τις περιπτώσεις δικαιούχων, θα ανέλθει στα 426,17 ευρώ.

*Πρόωρες (μειωμένες) εθνικές συντάξεις: Για τις περιπτώσεις αυτές, το ποσό που θα καταβάλλεται ως εθνική σύνταξη εξαρτάται από τον χρόνο ασφάλισης και θα κυμαίνεται από την 1η Ιανουαρίου, από τα 268,49 ευρώ (15αετία), έως τα 298,31 ευρώ το  μήνα (20αετία). Η αύξηση που θα προκύψει κυμαίνεται από 7,82 ευρώ έως 8,68 ευρώ.

ημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή: Θα λάβουν εθνική σύνταξη στα 426,17 ευρώ.

*Εργατικό  ατύχημα: Γι’ αυτές τις περιπτώσεις, η νομοθεσία χορηγεί ποσό που είναι διπλάσιο της εθνικής σύνταξης, δηλαδή από 1.1.2024 θα φτάσει στα 852,34 ευρώ, από 827,52 ευρώ που ήταν έως τώρα, άρα αυξημένο κατά 24,82 ευρώ.

*Υψηλοσυνταξιούχοι ή πολυσυνταξιούχοι: Στις περιπτώσεις αυτές, το συνολικό ακαθάριστο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το  12πλάσιο της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 χρόνια ασφάλισης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι  από την 1η Ιανουαρίου το συγκεκριμένο ανώτατο όριο αυξάνεται στα 5.114,04 ευρώ, υψηλότερο κατά 148,92 ευρώ, συγκριτικά με τα 4.965,12 ευρώ που ήταν έως τώρα.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ