Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023
20.3 C
Athens

Προσωρινή σύνταξη: Χορήγηση έως 60 μέρες μετά την υποβολή αίτησης – Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ

Η χορήγηση προσωρινής σύνταξης, δεν πρέπει εφεξής να υπερβαίνει τις 60 μέρες,  κατ’ ανώτατο  όριο. Τούτο προκύπτει από εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του πρόσφατου νόμου  (ν.4714/2020). Εκεί, αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες για τη χορήγηση της εν λόγω παροχής. Πιο συγκεκριμένα, ισχύουν τα εξής:

*Μισθωτοί

Η προσωρινή σύνταξη θα υπολογίζεται στο 80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το τελευταίο έτος ασφάλισης πριν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

*Μη μισθωτοί

Για αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α., το ποσό της προσωρινής σύνταξης θα ισούται με το 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος της ίδιας περιόδου.

Συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται, λαμβάνουν 30% μειωμένη προσωρινή σύνταξη. Οι εξαιρέσεις είναι:

α. Συνταξιούχοι του ΟΓΑ που ασκούν αγροτική απασχόληση.

β. Ψυχικά ασθενείς.

γ. Συνταξιούχοι που υπάγονται στις διατάξεις περί τυφλών.

δ. Γυναίκες συνταξιούχοι μητέρες που απασχολούνται στο Δημόσιο.

ε. Όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα.

στ. Πολύτεκνοι, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το ένα τέκνο είναι ανήλικο, ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές μέχρι να συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του, ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

ζ. Συνταξιούχοι που υπάγονται στις διατάξεις περί αναπηρίας, ή θανάτου κατά την υπηρεσία, οι δικαιούχοι πολεμικής σύνταξης ή Εθνικής Αντίστασης.

η. Συνταξιούχοι από άλλους φορείς του Δημοσίου, με ετήσιο εισόδημα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς, έως 10.000 ευρώ.

Όσοι υποψήφιοι συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, δεν δικαιούνται προσωρινής σύνταξης.

Όσοι συνταξιούχοι έως 28 Φεβρουαρίου συμπλήρωσαν το 61ο έτος, μπορούν να λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη, που θα είναι 30% μειωμένη, αν συνεχίζουν να εργάζονται. Από την 1η Μαρτίου 2021, η άρση αναστολής καταβολής της σύνταξης θα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας των δικαιούχων.

Ποσά

Για τους μισθωτούς και τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται της εθνικής σύνταξης για 20 έτη ασφάλισης (384 ευρώ), αλλά ούτε να υπερβαίνει το διπλάσιό της (768 ευρώ).

Για αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, ισχύει η βάση των 384 ευρώ, αλλά στο ανώτερο επίπεδο, η προσωρινή σύνταξη θα μπορεί να ανέλθει έως τα 960 ευρώ (δυόμιση φορές της εθνικής σύνταξης για 20 έτη ασφάλισης).

Σύνταξη λόγω θανάτου

Στις περιπτώσεις αυτές η προσωρινή σύνταξη αντιστοιχεί χορηγείται στους δικαιούχους σε ποσοστό 70%. Αν όμως η αίτηση υποβληθεί ηλεκτρονικά, τότε η προσωρινή σύνταξη λόγω θανάτου ανέρχεται στο 80%, αν συμμετέχουν τέκνα, σε διαφορετική περίπτωση διατηρείται στο 70%. Το ποσό της δεν μπορεί να υπολείπεται τα 345,6 ευρώ, (εθνική σύνταξη για 15αετία).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ