Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
29.1 C
Athens

Εγκύκλιος με το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων – Αυξήσεις φέρνουν τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης

Τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων, για 30 έτη ασφάλισης και άνω, θα είναι βελτιωμένα. Πρακτικά αυτό θα επιφέρει αύξηση στο τελικό ποσό της σύνταξης. Μόνο που η αύξηση αυτή για ένα μεγάλο ποσοστό από τους περίπου 190.000 ωφελούμενους θα είναι μόνο… λογιστική. Αιτία, η συνέχιση του μοντέλου της «προσωπικής διαφοράς» που οδηγεί μόνο σε επανυπολογισμό των συντάξεων και όχι σε απόλυτη, σε πραγματική δηλαδή, αύξηση αποδοχών…

Το νέο τρόπο με τον οποίο θα επανυπολογίζονται εφεξής οι συντάξεις, σε σχέση με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, όπως αυτά θεσμοθετήθηκαν από το «νόμο Βρούτση», περιγράφει εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.

Η εγκύκλιος κρίθηκε απαραίτητο να εκδοθεί αφού υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε 190.000 οι δικαιούχοι που θα τύχουν κάποιας αύξησης στη σύνταξή τους, λογιστικής ή πραγματικής. Πάντως, όπως παραδέχεται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, οι όποιες αυξήσεις δεν θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος του τρέχοντος έτους, όπως αρχικά είχε διαρρεύσει, αλλά πολύ αργότερα, έως τον Μάρτιο του 2021…

Με βάση την εγκύκλιο, ο νέος τρόπος υπολογισμού καταλαμβάνει την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 και μετά, για δύο κατηγορίες συντάξεων:

-Όσες εκδόθηκαν από την ημερομηνία αυτή και μετά.

-Όσες έχουν απονεμηθεί από 13 Μαϊου 2016 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Για το χρονικό διάστημα έως και 30 Σεπτεμβρίου 2019, τα ποσοστά αναπλήρωσης εξακολουθούν και ισχύουν ως είχαν.

Ο επανυπολογισμός, αφορά όλους τους ασφαλισμένους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, πλην όσων χορηγούνται από τον π. ΟΓΑ.

Αν κατά τον επανυπολογισμό, το ποσό των συντάξεων που εκδόθηκαν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον αρχικό υπολογισμό τους, η διαφορά που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά.

Διπλος Υπολογισμός

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 13.05.2016 έως 30.09.2019, το ποσό της σύνταξης λόγω της εφαρμογής διαφορετικών ποσοστών αναπλήρωσης, διαφοροποιείται:

– Για την περίοδο από την έναρξη καταβολής της σύνταξης μέχρι τις 30.09.2019 και

– Για την περίοδο από 01.10.2019 και έπειτα. Το ποσό ανά περίοδο προκύπτει από δύο υπολογισμούς:

α) Πρώτος υπολογισμός για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και έως την 30.09.2019 με βάση τα παλαιά ποσοστά αναπλήρωσης.

β) Δεύτερος υπολογισμός για το χρονικό διάστημα από 01.10.2019 και εφεξής με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης και σύγκριση των ποσών που προκύπτουν από τον πρώτο και το δεύτερο υπολογισμό για τον καθορισμό του τελικά καταβαλλόμενου ποσού από 01.10.2019.

Για εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι 30.09.2019 θα εκδοθεί απόφαση απονομής με βάση τα παλιά ποσοστά αναπλήρωσης για το διάστημα μέχρι 30.09.2019, και θα καταχωριστεί άμεσα και ο νέος υπολογισμός του ποσού από 01.10.2019.

Για τις ειδικές κατηγορίες στρατιωτικών κατά τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης καθιερώνονται αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, πέραν των νέων ποσοστών για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας μετά το 45ο έτος.

Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης μετά το 45ο ανέρχεται σε 1,50% επιπλέον του 0,50% που καθορίζεται στον πίνακα με τα νέα ποσοστά και διαμορφώνεται συνολικά σε 2% για κάθε έτος πέραν του 45ου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ