Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024
27.3 C
Athens

Διατακτικές σίτισης: Προϋποθέσεις χορήγησης χωρίς καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

 Διατακτικές σίτισης σε μηνιαία βάση και όχι πάνω από έξι ευρώ ημερησίως, πρέπει να χορηγούν οι εργοδότες στους εργαζομένους τους, ώστε να γλιτώνουν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τη συγκεκριμένη παροχή. Στις βασικές προϋποθέσεις συγκαταλέγονται επίσης τα γεύματα και τα ροφήματα με τα οποία ανταλλάσσονται οι διατακτικές σίτισης, καθώς και το δίκτυο καταστημάτων,  με το οποίο θα πραγματοποιείται η συγκεκριμένη συναλλαγή.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει σύμβαση για να εκδοθούν διατακτικές σίτισης. Αυτό σημαίνει ότι ο εκδότης τους, μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης ή μια άλλη επιχείρηση. Στη σύμβαση θα πρέπει να γίνεται σαφές η ρύθμιση με τα καταστήματα που θα συμμετέχουν στη διαδικασία.

Σε κάθε περίπτωση, οι εργοδότες πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν χορηγούν διατακτικές για ποσό μεγαλύτερο των έξι ευρώ ανά ημέρα, τόσο οι ασφαλιστικές εισφορές στις οποίες υπόκεινται αφορούν το σύνολο και όχι μόνο το υπερβαίνον ποσό.

Στο πλαίσιο αυτό, παρατίθεται σειρά ερωτήσεων – απαντήσεων από τον ΕΦΚΑ, σε μια προσπάθεια να επεξηγηθούν ικανοποιητικά, τυχόν απορίες για τη λειτουργία της νέας διαδικασίας. Πιο αναλυτικά, οι ερωτήσεις είναι οι εξής:

  1. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται, προκειμένου οι διατακτικές σίτισης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που χορηγούν οι εργοδότες στους εργαζόμενους, να μην υπόκεινται σε εισφορές;

Οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται αθροιστικά είναι οι ακόλουθες:

Α) Να χορηγούνται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη στους εργαζόμενους για την κάλυψη των αναγκών διατροφής τους κατά την διάρκεια της εργασίας τους.

Β) Η αξία τους να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα.

Γ) Να ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα.

Δ) Η ανωτέρω ανταλλαγή θα πρέπει να γίνεται σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες να ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζόμενους (Εγκύκλιος 22/2023).

2. Ο εκδότης των διατακτικών σίτισης για τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης, πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτης, ή μπορεί να είναι και άλλη επιχείρηση;

Ο εκδότης των διατακτικών  μπορεί να είναι είτε ο εργοδότης είτε άλλη επιχείρηση που έχει συνάψει σύμβαση με τον εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να υπάρχει σύμβαση μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες να ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζόμενους.

  1. Σε περίπτωση που η αξία των διατακτικών που χορηγούνται στους εργαζόμενους της επιχείρησης δεν είναι 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, αλλά 10 ευρώ, υπόκεινται σε εισφορές όλο το ποσό ή μόνο το υπερβάλλον ποσό των 4 ευρώ;

Εάν δεν πληρείται εκ μέρους του εργοδότη η προϋπόθεση των έξι ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, οι εισφορές θα πρέπει να καταβληθούν για το σύνολο των διατακτικών και όχι μόνο για το υπερβάλλον ποσό.

  1. Εκτός από τις διατακτικές μέσα στον χώρο της εργασίας παρέχεται και φαγητό. Επηρεάζει αυτό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω;

Όχι δεν επηρεάζει τις ανωτέρω προϋποθέσεις εάν ο εργοδότης παρέχει και έτοιμο φαγητό στην εργασία του ασφαλισμένου.

  1. Επηρεάζει τις προϋποθέσεις υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ο χρόνος ή ο τρόπος αγοράς των διατακτικών σίτισης από τον εργοδότη;

Οι διατάξεις δεν θέτουν περιορισμό ως προς τον τρόπο ή τον χρόνο αγοράς των διατακτικών από τα καταστήματα.

6. Από πότε ισχύουν οι ανωτέρω διατάξεις;

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 5006/2022 ή ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από την 1/1/2023.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ