Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
26.3 C
Athens

Ειδική άδεια με αποδοχές για τους εργαζόμενους που θα ψηφίσουν στις Δημοτικές Εκλογές

Ειδική άδεια μετ’ αποδοχών, που μπορεί να φτάσει έως και τις τρεις εργάσιμες ημέρες, δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, για να ψηφίσουν στις επικείμενες Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές, 8 και 15 Οκτωβρίου ανά περίπτωση.

Ο αριθμός των ημερών αδείας, εξαρτάται από τη χιλιομετρική απόσταση που πρέπει να διανύσει ο εργαζόμενος για να ψηφίσει, αλλά και από το καθεστώς που διέπει την εργασία του.

Έτσι, για όσους δουλεύουν πενθήμερο:

  1. i) Σε όσους μετακινηθούν, 200 – 400 χιλιόμετρα, χορηγείται άδεια μιας εργάσιμης ημέρας.
  2. ii) Σε όσους μετακινηθούν 401 χιλιόμετρα και άνω, χορηγείται άδεια δύο εργασίμων ημερών.

iii) Σε όσους μετακινηθούν προς νησιά, ο αριθμός των ημερών αδείας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

Αντίστοιχα για όσους εργάζονται εξαήμερο:

  1. i) Σε όσους μετακινηθούν, 100 – 200 χιλιόμετρα, χορηγείται άδεια μιας εργάσιμης ημέρας.
  2. ii)  Σε όσους μετακινηθούν 201-400 χιλιόμετρα, χορηγείται άδεια δύο εργασίμων ημερών.

iii)  Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών εργασίμων ημερών. Αντίστοιχες ημέρες άδειας λαμβάνουν και όσοι μετακινηθούν από και προς νησιά.

– Τα παραπάνω ισχύουν και ως προς τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, καθώς και στο προσωπικό των υπολοίπων νομικών προσώπων του δημοσίου Τομέα οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και σχέσης εργασίας. Ως εκ τούτου η εν λόγω άδεια χορηγείται και στο έκτακτο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) των φορέων του Δημοσίου και στο προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου

– Για  τους εργαζόμενους, που πρέπει να μετακινηθούν με βάση τα παραπάνω για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος η Κυριακή 8 Οκτωβρίου  ή/και η Κυριακή 15 Οκτωβρίου  (ημέρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας)  είναι εργάσιμη μέρα, τότε αυτή θεωρείται ως μέρα ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται παραπάνω.

– Η ειδική άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια με αποδοχές (άδεια αναψυχής).

-Η συμμετοχή εργαζόμενου ως μέλους σε εφορευτική επιτροπή, κατόπιν κλήσης από δημόσια αρχή, αποτελεί εκτέλεση υποχρεωτικού εκ του νόμου καθήκοντος και, επομένως, συνιστά σπουδαίο λόγο αποχής από την εργασία κατά την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Περαιτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων μέλους εφορευτικής επιτροπής, ο οποίος δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς εκ των προτέρων, η απουσία του εργαζόμενου από την εργασία του και κατά την επόμενη ημέρα της διεξαγωγής της ψηφοφορίας, εφόσον συνδέεται με την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών συνιστά, επίσης,  σπουδαίο λόγο αποχής από την εργασία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ