Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
27.9 C
Athens

Αυτόματη λήξη ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ – Πότε γίνεται χρήση του μέτρου

Αυτόματα λήγει η ασφάλιση των μη μισθωτών από τον ΕΦΚΑ, στην περίπτωση κατά την οποία πραγματοποιηθεί διακοπή δραστηριότητας στο φορολογικό επίπεδο, από τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Το ίδιο θα μπορεί να συμβεί εφεξής ακόμα και για περιπτώσεις που η υποχρέωση της ασφάλισης συνδέεται με έναρξη εργασιών ατομικής δραστηριότητας. Η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα, εάν δεν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που ορίζει η νομοθεσία.

Ειδικότερα, εγκύκλιος αποσαφηνίζει τη διαδικασία, υπενθυμίζοντας την υποχρέωση που έχει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει σχετική ηλεκτρονική αίτηση, ώστε να βεβαιωθεί ότι θα γίνει άμεσα η διακοπή της ασφάλισής του. Η σχετική αίτηση, για να θεωρηθεί ως εμπρόθεσμη, θα πρέπει να υποβληθεί, σύμφωνα με την εγκύκλιο, το αργότερο μέχρι τη 10η μέρα του επόμενου μήνα από εκείνον, κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διακοπή εργασιών με τη Φορολογική Διοίκηση. Σε διαφορετική περίπτωση όμως, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, έχουν το δικαίωμα να προβούν σε αυτεπάγγελτη διακοπή ασφάλισης.

Πιο συγκεκριμένα, για Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους που η έναρξη ασφάλισης συνδέεται με την έναρξη στη Φορολογική Διοίκηση, η ασφάλισή τους λήγει μετά από την διακοπή κάθε δραστηριότητας στη Φορολογική Διοίκηση. Για την εν λόγω διαδικασία απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διατίθενται στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Για τη λήξη ασφάλισης Μη Μισθωτών (ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών) στον ΕΦΚΑ, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

*Η ασφάλιση των Μη Μισθωτών, λήγει υποχρεωτικά την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διακοπή όλων των ασφαλιστέων δραστηριοτήτων στη Φορολογική Διοίκηση.

*Η αίτηση λήξης της ασφάλισης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Λήξη ασφάλισης Μη Μισθωτών» ή με φυσική παρουσία στον e-ΕΦΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση για να θεωρηθεί ως εμπρόθεσμη, πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 10η ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διακοπή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση.

*Σε περίπτωση που ο Μη Μισθωτός ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ, δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα την απαραίτητη αίτηση για λήξη της ασφάλισης, ή την υποβάλλει εκπρόθεσμα, το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο του Φορέα, προβαίνει σε αυτεπάγγελτη λήξη ασφάλισης. Η εν λόγω διαδικασία καλύπτει όλους τους τ. Φορείς, Τομείς, Κλάδους και Λογαριασμούς του ΕΦΚΑ, στους οποίους είχε υπαχθεί κατά το παρελθόν ο ασφαλισμένος. Η γνώση για τους εν λόγω φορείς, προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα και μπορούν να αντληθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).

Αυτεπάγγελτη λήξη ασφάλισης

Κατ’ εφαρμογή των νέων διατάξεων και στα πλαίσια απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί σχετική αίτηση εντός της τασσόμενης προθεσμίας, ο φορέας προβαίνει σε αυτεπάγγελτη λήξη ασφάλισης. Αυτό ισχύει σε περιπτώσεις που η υποχρέωση ασφάλισης συνδέεται με έναρξη εργασιών ατομικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
– Ο φορέας αντλεί αυτόματα στοιχεία διακοπής εργασιών από την ΑΑΔΕ σε μηνιαία ροή και, εφόσον ο ασφαλισμένος εξακολουθεί να εμφανίζεται ενεργός στο Πληροφοριακό Σύστημα των Μη Μισθωτών, πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα λήξη της υποχρεωτικής ασφάλισης μετά την 10η ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα διακοπής εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση.
– Ως ημερομηνία λήξης της ασφάλισης λαμβάνεται η τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής εργασιών.
– Ακολουθεί αυτόματη ενημέρωση της ατομικής μερίδας του Μη Μισθωτού ασφαλισμένου με τη λήξη ασφάλισης και διακόπτεται η εισφορόδοτηση.
– Αναρτάται σχετικό προσωποποιημένο μήνυμα και απόφαση αυτεπάγγελτης λήξης ασφάλισης στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου με δυνατότητα άντλησης μέσω του ιστότοπου του ΕΦΚΑ. (Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης -> Αποφάσεις e- ΕΦΚΑ)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ