Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024
34.3 C
Athens

Αυτόματη απονομή για 9 κατηγορίες συντάξεων – Πώς λειτουργεί η ψηφιακή διαδικασία

Εννέα ειδικές κατηγορίες κύριων συντάξεων, εκδίδονται αυτόματα μέσω της ψηφιακής διαδικασίας απονομής με την χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Άτλας.

Ταυτόχρονα, ισχύει η τρίμηνη διαδικασία αναμονής για την έκδοση μιας σύνταξης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εάν συντρέχουν λόγοι όπως είναι η ύπαρξη χρεών από τον ασφαλισμένο – υποψήφιο συνταξιούχο, ή η μη έγκαιρη υποβολή ιατρικής γνωμάτευσης από τα ΚΕΠΑ, εάν πρόκειται για περιπτώσεις αναπηρίας. Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει με εγκύκλιο, ότι εάν εκδίδονται απορριπτικές αποφάσεις και έχει δοθεί προκαταβολή σύνταξης, θα αναζητούνται τα ποσά που χορηγήθηκαν μέσω της ΚΕΔΕ.

Πιο αναλυτικά, οι εννέα κατηγορίες συντάξεων, που απονέμονται αυτόματα μέσω της ψηφιακής οδού είναι οι εξής:

  • Συντάξεις λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους με αποκλειστικό χρόνο ασφάλισης στον τ. ΟΓΑ.
  • Αιτήματα μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου από 01/03/2020 (για όλους τους τ. φορείς).
  • Συντάξεις λόγω αναπηρίας με αποκλειστικό χρόνο ασφάλισης στο τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
  • Συντάξεις λόγω γήρατος με αποκλειστικό χρόνο ασφάλισης στο τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
  • Συντάξεις λόγω αναπηρίας με αποκλειστικό χρόνο ασφάλισης στο τ. Ο.Γ.Α.
  • Συντάξεις λόγω γήρατος και αναπηρίας με αποκλειστικό χρόνο ασφάλισης στο τ. Ο.Α.Ε.Ε.
  • Συντάξεις λόγω γήρατος με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στο τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ και τ. Ο.Α.Ε.Ε.
  • Συντάξεις λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στο τ. Ο.Α.Ε.Ε. και τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
  • Οριστικές αποφάσεις για παραπληγικό επίδομα (εξωϊδρυματικό) για το σύνολο των συνταξιούχων, καθώς και για ασφαλισμένους των τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και τ. Ο.Γ.Α.

Η τρίμηνη προθεσμία έκδοσης της σύνταξης έχει ως αφετηρία την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο – υποψήφιο συνταξιούχο. Ειδικά όμως για περιπτώσεις ύπαρξης ληξιπρόθεσμων χρεών προς την Κοινωνική Ασφάλιση, τότε παρέχεται επιπλέον χρονικό περιθώριο δύο μηνών, ώστε ο οφειλέτης ασφαλισμένος να τακτοποιήσει την εκκρεμότητά του. Υπενθυμίζεται ότι για μη μισθωτούς ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους), το όριο οφειλής που υπάρχει είναι τα 20.000 ευρώ για αγρότες τα 6.000 ευρώ. Το όποιο υπερβαίνων ποσό, πρέπει να εξοφλείται ώστε να μπορεί ο ασφαλισμένος, μέσω ρύθμισης να τακτοποιήσει και το υπόλοιπο χρέος για να καταφέρει να λάβει σύνταξη. Η ρύθμιση αφαιρεί κάθε μήνα ένα ποσό από εκείνο της σύνταξής του, μέχρι να μηδενιστεί η οφειλή.

Επίσης, για περιπτώσεις όπου απαιτείται η απόδειξη αναπηρίας, το τρίμηνο χρονικό διάστημα εκκινεί από την ημερομηνία κατά την οποία θα εκδοθεί η ενιαία ιατρική γνωμάτευση – πιστοποίηση από τα αρμόδια ΚΕΠΑ.

Ταυτόχρονα, ο ασφαλισμένος έχει την δυνατότητα να υποβάλλει αιτήματα προς το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΦΚΑ για μια σειρά από περιπτώσεις που αφορούν είτε κύρια είτε επικουρική ασφάλιση. Αυτά είναι:

Κύρια Συνταξιοδοτικά Αιτήματα:
• Αίτηση Προσυνταξιοδοτικής Βεβαίωσης e-ΕΦΚΑ
• Αίτηση Απονομής Κύριας Σύνταξης Γήρατος ΟΓΑ
• Αίτηση Απονομής Κύριας Σύνταξης Γήρατος Μισθωτών και Μη Μισθωτών
• Αίτηση Μεταβίβασης Κύριας Σύνταξης Λόγω Θανάτου Συνταξιούχου
• Αίτηση Απονομής Κύριας Σύνταξης Λόγω Αναπηρίας
• Αίτηση Εξωϊδρυματικού Επιδόματος (Παραπληγίας)
• Αίτηση Μεταβολής Σύνταξης

Επικουρικά Συνταξιοδοτικά Αιτήματα:
• Αίτηση Απονομής Επικουρικής Σύνταξης Γήρατος
• Αίτηση Απονομής Επικουρικής Σύνταξης Λόγω Αναπηρίας
• Αίτηση Απονομής Επικ. Σύνταξης Λόγω Θανάτου Ασφαλισμένου
• Αίτηση Μεταβίβασης Σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ Λόγω Θανάτου Συνταξιούχου
• Αίτηση Μεταβίβασης Επικουρικής Σύνταξης Δημοσίου Λόγω Θανάτου Συνταξιούχου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ