Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
31.5 C
Athens

Αυξημένη αποζημίωση αντί επαναπρόσληψης: Κίνδυνος απελευθέρωσης των ομαδικών απολύσεων!

Πολύ δύσκολη γίνεται εφεξής η επαναπρόσληψη εργαζόμενου, στην περίπτωση που δικαιωθεί δικαστικά και κριθεί άκυρη η απόλυσή του. Στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη, υπάρχει διάταξη που ορίζει ότι εάν υποβληθεί αίτηση από έναν εκ των δύο εμπλεκομένων (εργαζόμενο ή εργοδότη), μπορεί, αντί για επιστροφή στην εργασία, ο απολυμένος να λάβει πρόσθετη αποζημίωση. Αυτή θα κυμαίνεται, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, από τρεις μισθούς, έως και το διπλάσιο του ανώτατου νομίμου ποσού αποζημίωσης, που είναι οι 12 μισθοί. Συνεπώς, η διαβάθμιση θα είναι από 3-24 μισθοί, κατ’ ανώτατο επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει ο κίνδυνος να προκύψει έμμεση απελευθέρωση των απολύσεων, αφού πλέον ο εργοδότης δεν θα έχει ουσιαστικά, τον κίνδυνο της όποιας μελλοντικής επαναπρόσληψης. Εάν δεν υποβληθεί αίτημα από καμία από τις δύο πλευρές, τότε το Δικαστήριο έχει την ευχέρεια να διατάξει την επαναπρόσληψη του αδίκως απολυθέντα εργαζόμενου.

Ταυτόχρονα, διατηρούνται αλλά και επεκτείνονται οι περιπτώσεις που μια απόλυση μπορεί να λογιστεί ως άκυρη. Στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση από το υπουργείο Εργασίας, υπάρχουν ειδικά διατάξεις που αποσαφηνίζουν το καθεστώς που θα διέπει στο εξής τις απολύσεις.

Σε ό,τι αφορά τις ισχύουσες περιπτώσεις κατά τις οποίες μια απόλυση μπορεί να θεωρηθεί άκυρη, το νομοσχέδιο τις διατηρεί όλες. Μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις παραμένουν και οι διατάξεις περί αποζημίωσης και επαναπρόσληψης ως ισχύουν έως τώρα. Πρόκειται για απολύσεις που οφείλονται σε δυσμενή διάκριση, λόγω φύλου, συνδικαλιστικής δράσης ή σεξουαλικών πεποιθήσεων. Εάν για κάποιον από τους ανωτέρω λόγους, υπάρξει απόλυση, τότε αυτή κρίνεται άκυρη και ο απολυμένος επαναπροσλαμβάνεται. Μάλιστα, πρέπει να λάβει και όλους τους μισθούς που απώλεσε μέχρι την επαναπρόσληψή του.

Στον ίδιο κατάλογο, προστίθενται με το νέο σχέδιο νόμου και οι εξής περιπτώσεις, όπου μία απόλυση μπορεί να θεωρηθεί ως άκυρη:

– Άσκηση δικαιωμάτων σε περίπτωση βίας και παρενόχλησης.

– Πατέρας τέκνου μέχρι έξι μηνών.

-Εργαζόμενοι που απολύονται επειδή έλαβαν κάποια άδεια.

– Εργαζόμενοι που αρνήθηκαν τη διευθέτηση χρόνου εργασίας.

– Τηλεργαζόμενοι που άσκησαν το δικαίωμα της αποσύνδεσης.

Στις καινοτομίες του νομοσχεδίου εντάσσεται και η διαδικασία της λεγόμενης αντιστροφής του βάρους της απόδειξης. Δηλαδή, αν ο απολυθείς εργαζόμενος αποδείξει με στοιχεία στο δικαστήριο ότι η απόλυση είναι άκυρη, εναπόκειται στον εργοδότη να αποδείξει ότι η απόλυση είναι έγκυρη.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ