Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
23.5 C
Athens

Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στην Υγεία: Αναστολή εργασίας – Πότε εφαρμόζεται το μέτρο

Σε ισχύ μπαίνει από την Τετάρτη, 1η Σεπτεμβρίου, η διαδικασία παρακολούθησης για τους εργαζόμενους στον κλάδο της Υγείας, ώστε να διαπιστώνεται πώς προχωράει ο εμβολιασμός τους για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Με βάση Κοινή Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Εργασίας, Υγείας, Εσωτερικών και Επικράτειας, δίνεται περιθώριο έως τις 15 Σεπτεμβρίου, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στον κλάδο της υγείας, ώστε να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορωονοϊού.

Ουσιαστικά, τίθενται τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα ώστε να πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες δηλώσεις στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, των εργαζόμενων που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, που δεν θα έχουν συμμορφωθεί ως προς το μέτρο της υποχρεωτικότητας. Τονίζεται ότι αυτοί οι εργαζόμενοι θα τίθενται εκτός εργασίας, μέχρι να εμβολιαστούν.

Τα μέτρα που αναλύονται στην ΚΥΑ, αφορούν το σύνολο του προσωπικού (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας).

Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν είναι τα ακόλουθα:

 •  Το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 15 Σεπτεμβρίου.
 • Για την υποβολή αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους από το προσωπικό των φορέων αυτών, η προθεσμία λήγει την Τετάρτη.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργαζόμενος έχει προγραμματίσει πρώτη ή δεύτερη δόση εμβολιασμού, κατατίθεται από τον υπόχρεο υπεύθυνη δήλωση για τον προγραμματισμό μοναδικής/πρώτης ή δεύτερης δόσης εμβολιασμού, η ημερομηνία και επιδεικνύεται το σχετικό αποδεικτικό προγραμματισμού ραντεβού.
  Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.

  – Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, μπορούν να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με τις αντίστοιχες εγγραφές στα μητρώα και πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου τομέα.

 • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εργαζομένων σε ιδιωτικές δομές προς την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» δήλωση, για την μη αποδοχή παροχής εργασίας από τον εργαζόμενο. Η διαδικασία θα ακολουθείται ως εξής:
 1. i) Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ΚΥΑ και σε κάθε περίπτωση εντός 48 ωρών από την ένταξη σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας, για τους εργαζόμενους για τους οποίους η πρώτη ή η μοναδική δόση θα έπρεπε να έχει λάβει χώρα έως τις 16 Αυγούστου. Για τους εργαζόμενους που ήδη τελούν ήδη σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας με ημερομηνία έναρξης εντός του χρονικού διαστήματος από 16 έως και 31 Αυγούστου, η δήλωση δύναται να υποβάλλεται απολογιστικά έως και τις 3 Σεπτεμβρίου.

  ii) Από 1η Σεπτεμβρίου και μετά και σε κάθε περίπτωση εντός 48 ωρών από την ένταξη σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας, για τους εργαζόμενους για τους οποίους η πρώτη ή η μοναδική δόση θα έπρεπε να έχει λάβει χώρα έως την 1η Σεπτεμβρίου.

  iii) Από 15 Σεπτεμβρίου και μετά και σε κάθε περίπτωση εντός 48 ωρών από την ένταξη σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας, για τους εργαζόμενους για τους οποίους η πρώτη ή η μοναδική δόση θα έπρεπε να έχει λάβει χώρα έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021.

  Δήλωση απένταξης

  Στην ΚΥΑ ορίζεται επίσης, η διαδικασία που θα ακολουθείται για περιπτώσεις εργαζομένων που λαμβάνουν την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολιασμού πέραν των προβλεπόμενων προθεσμιών υποχρεωτικότητας. Εκεί ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» δήλωση, με καταχωρημένη την ημερομηνία απένταξης (εντός 48 ωρών από την απένταξη) των εργαζομένων από το καθεστώς μη αποδοχής εργασίας.

  Οι εργοδότες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:Εάν κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποχρεωτικού εμβολιασμού, ο εργαζόμενος τελεί σε οποιασδήποτε μορφής νόμιμη άδεια, η ένταξη του εν λόγω εργαζόμενου σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας ξεκινά μετά τη λήξη της νόμιμης αυτής άδειας.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία εμπρόθεσμης υποβολής του εντύπου μη αποδοχής παροχής εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τις αποδοχές των εργαζόμενων αυτών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ