Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
33.4 C
Athens

Αναστολές συμβάσεων: Όλες οι πληρωμές του Ιουλίου – Τι αλλάζει στις αιτήσεις για το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Με σημαντική καθυστέρηση, που προσεγγίζει τον ένα μήνα, θα καταβληθούν τα ποσά του Μαΐου για τις τελευταίες εκκρεμείς αναστολές συμβάσεων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας, οι τελευταίες καταβολές, ώστε να εξοφληθεί ο Μάιος, θα πραγματοποιηθούν έως τις 10 Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός προγραμματισμός ήθελε το σύνολο των 500.000 και πλέον αναστολών συμβάσεων να έχει καταβληθεί έως τις 15 Ιουνίου… Λάθη και αστοχίες του συστήματος, αλλά και των λογιστηρίων των επιχειρήσεων «πέταξαν εκτός διαδικασίας» περίπου 23.000 αιτήσεις. Αποτέλεσμα ήταν αυτοί οι εργαζόμενοι, να περιμένουν έως άλλες 25 μέρες για να πληρωθούν τα ποσά που δικαιούνται. Αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι η προηγούμενη καταβολή είχε πραγματοποιηθεί εντός Μαΐου, τότε μιλάμε για έως δύο μήνες καθυστέρηση…

Ακόμα και έτσι πάντως, το υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα τις υπόλοιπες ημερομηνίες που θα πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις για την αναστολές συμβάσεων του Ιουλίου. Επίσης, ανακοίνωσε (με την ελπίδα αυτή τη φορά να τηρηθεί), το πρόγραμμα πληρωμών του Ιουλίου, που αφορά τις αναστολές συμβάσεων του Ιουνίου.

 

Δείτε αναλυτικά πότε θα υποβληθούν οι αιτήσεις και πότε θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές, αν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα:

 

 

  1. ΠΛΗΡΩΜΗ αναστολών των συμβάσεων εργασίας μηνός Μαΐου 2020 (κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας των ορθών επαναλήψεων για τις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας – παρατάσεις – οριστικές διακοπές) έως τις 10/7/2020

 

  1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ

 

ΚΛΑΔΟΙ: Επισιτισμού – Τουρισμού – Μεταφορών – Πολιτισμού – Αθλητισμού του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ της αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β’)  KYA καθώς και για τις επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών ή τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της ως άνω ΚΥΑ, ως ακολούθως:

 

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Υποβολή δηλώσεων (από – έως και)

 

7/7/2020 – 15/7/2020

 

7/7/2020 -21/7/2020
Ορθές Επαναλήψεις

(από – έως και)

 

16/7/2020 – 20/7/2020 7/7/2020 – 21/7/2020

 

Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά εντός του μηνός Ιουνίου, είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης ΔΗΛΩΣΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της ως άνω ΚΥΑ, μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση- εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν σε αναστολή κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο και παρατείνεται η αναστολή τους για τον μήνα Ιούνιο, δεν απαιτείται να προβούν σε δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ) και εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 27-28/7/2020

 

 

 

  1. (ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, βάσει του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β’), είτε για όλο τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ είτε για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους εντός Ιουνίου. Αν η δήλωση αφορά όλο το μήνα Ιούνιο το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανέρχεται στο ποσό των 534 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, η αποζημίωση υπολογίζεται αναλόγως των δηλωθέντων ημερών.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ) ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 7/7/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/7/2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ* 16/7, 23/7, 30/7 & 6/8

* Σημειώνεται ότι για τις πληρωμές θα ληφθεί υπόψη και η ροή των δηλώσεων.

 

 

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Την ίδια στιγμή το υπουργείο Εργασίας, ανακοίνωσε επιπρόσθετα τις ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Δόθηκαν διευκρινήσεις τόσο για τις υποβολές που αφορούν τον Ιούνιο όσο και για εκείνες που θα προκύψουν εντός Ιουλίου. Πρόκειται για το πρόγραμμα που παρέχει το δικαίωμα στους εργοδότες να περιορίσουν έως και κατά το ήμισυ τον χρόνο εργασίας των εργαζομένων τους, με ανάλογη μείωση αποδοχών. Το κράτος επιδοτεί το 60% του ποσού που χάθηκε, άρα η περικοπή μισθού κυμαίνεται στα επίπεδα του 20%.

Ας δούμε πιο αναλυτικά τι ισχύει για τις αιτήσεις που αφορούν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αλλά και πότε μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις όσοι υπάγονται στις λεγόμενες «Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων».

 

  1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Ι. Για τον μήνα Ιούνιο

  • Δίνεται παράταση για την υποβολή Ορθής Επανάληψης της Αίτησης /Δήλωσης Ένταξης στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για την Α’ ΦΑΣΗ, για αναδρομική τροποποίηση ημερομηνίας ένταξης, υπό την προϋπόθεση να έχει γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου, μέχρι 6/7/2020.

(Για παράδειγμα αν δηλωθεί νέα ημερομηνία ένταξης η 17/6/2020, ενώ αρχική έχει δηλωθεί η 20/6/2020, είναι δυνατή η τροποποίηση αυτής εφόσον έχει γνωστοποιηθεί η αλλαγή του χρόνου εργασίας στον Ε4 πριν την έναρξή του στις 17/6/2020)

 

  • Μετά την αξιολόγηση από την ΑΑΔΕ των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 5 της αριθμ. οικ. 23103/478/13-06-2020 ΚΥΑ,

η υποβολή της Β’ ΦΑΣΗΣ της Αίτησης /Δήλωσης Ένταξης στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και οι ΠΛΗΡΩΜΕΣ προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 7/7/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 13/7/2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 16 και 17/7/2020

 

 

 

ΙΙ. Για τον μήνα Ιούλιο

 

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό για τον μήνα Ιούλιο υποβάλλουν:

α. δήλωση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ,

β.  την Α’ ΦΑΣΗ της αίτησης/δήλωσης ένταξης στον Μηχανισμό στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ,

σύμφωνα με τα οριζόμενα  της αριθμ. οικ. 23103/478/13-06-2020 ΚΥΑ και της αριθμ. οικ. 26400/605/30-6-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 9ΥΙΗ46ΜΤΛΚ-6Γ9).

* Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η διαδικασία των ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στον Μηχανισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα Ιουλίου.

*  Σημειώνεται ότι για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν την ένταξή τους στον Μηχανισμό από 1/7/2020 και δεν κατέστη αυτό εφικτό ως αρχική δήλωση μηνός Ιουλίου, θα μπορούν από σήμερα να το δηλώσουν αναδρομικά από 1/7/2020, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων, είναι δυνατή η ένταξη εργαζομένων τους στον Μηχανισμό από 1/7/2020.

Ειδικότερα, για τις ανωτέρω επιχειρήσεις δύνανται, αφού επαναπροσλάβουν τους εργαζόμενους που έχουν το δικαίωμα επαναπρόσληψης και το επιθυμούν, τα ακόλουθα:

Α. Να θέσουν μέρος ή το σύνολο του προσωπικού τους σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, την οποία για τον μήνα Ιούλιο θα μπορούν να τη δηλώνουν στις αρχές Αυγούστου (απολογιστικά),

ή / και

Β. α) Να επαναφέρουν στην εργασία μέρος ή το σύνολο του προσωπικού τους ανάλογα με την πληρότητα ή με τις λειτουργικές τους ανάγκες, αντίστοιχα.

β)  Οι εργαζόμενοι που επανέρχονται στην εργασία τους μπορούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, από 1/7/2020 και εφόσον έχει γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση εργαζομένων που επαναπροσλαμβάνονται και επανέρχονται στην εργασίας τους, δεν μπορούν εκ νέου οι συμβάσεις εργασίας τους να τεθούν σε αναστολή διότι θεωρούνται οριστικώς ανακληθείσες.

 

 

  1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

Η προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από τους δικαιούχους ειδικών κατηγοριών, όπως αυτές προβλέπονται στην αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 (Β’ 1547 και Β’ 1841) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. οικ. 18657/370/15-5-2020 (1863 Β’) όμοιά της, παρατείνεται έως και 31/7/2020.

 

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των ειδικών κατηγοριών θα πραγματοποιείται  μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ διασταυρώσεων  και ελέγχων με τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που καταβάλουν αποζημιώσεις λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ