Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
28.1 C
Athens

Αναστολές συμβάσεων: Οι νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για τον Μάιο

Περιθώριο έως τις 27 Μαΐου, έχουν υπό προϋποθέσεις, οι επιχειρήσεις ορισμένων κλάδων του ιδιωτικού τομέα, για να υποβάλλουν αίτηση στο σύστημα Εργάνη, ώστε να τοποθετήσουν εργαζόμενους στο καθεστώς της αναστολής σύμβασης.

Η διαδικασία ουσιαστικά έχει εκκινήσει από χτες, Δευτέρα 24 Μαΐου. Για κάποιες επιχειρήσεις που θεωρούνται πληττόμενες και επαναλειτούργησαν το περιθώριο είναι πολύ περιορισμένο και λήγει σήμερα, Τρίτη 25 Μαΐου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Για κάποιες άλλες επιχειρήσεις, η ίδια διαδικασία ολοκληρώνεται, δύο 24ωρα αργότερα, την Πέμπτη 27 Μαΐου. Το υπουργείο Εργασίας γνωστοποίησε τα κριτήρια βάσει των οποίων θα μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του μέτρου οι επιχειρήσεις μόνο για τον μήνα Μάιο.

 

Ειδική αναφορά γίνεται και ξενοδοχειακά καταλύματα, που επίσης μπορούν να ενταχθούν στο ίδιο μέτρο, μόνο για όσους επαναπροσλαμβάνονται από τον Ιανουάριο και μετά και εργάζονται περισσότερες από 16 ώρες την εβδομάδα.

 

Επίσης, σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμβάσεων αναστολής εργασίας για όσες επιχειρήσεις επαναλειτουργούν και πλήττονται από 24 Απριλίου ή 24 Μαΐου ή 28 Μαΐου. Πρόκειται κυρίως για επιχειρήσεις στο χώρο του θεάματος (πχ θερινοί κινηματογράφοι), υπηρεσίες παιχνιδιών θάλασσας και στολισμού εκκλησιών, αιθουσών για γάμους, βαπτίσεις και άλλες εκδηλώσεις.

 

Πιο αναλυτικά:

 

Α. Από Δευτέρα 24/5/2021 και έως την Πέμπτη 27/5/2021, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Μάιο 2021, οι οποίες μπορούν να αφορούν είτε όλο τον μήνα Μάιο είτε μέρος αυτού. Το μέτρο αφορά τις ακόλουθες περιπτώσεις επιχειρήσεων:

 

Ι. Για όσες επιχειρήσεις πληρούν τα εξής κριτήρια:

Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 εφόσον:

α. Έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

β.  Παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, εξαιτίας του ότι έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών κατά το έτος 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4-3-2021 και

γ. πραγματοποίησαν προσλήψεις προσωπικού μέσα στο 2020.

 

Η υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας από τις ανωτέρω επιχειρήσεις αφορά εργαζομένους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την  29/4/2021.

 

ΙΙ. Για επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων καθώς και επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, με ΚΑΔ 49.39, 52.21.29.02, 55.10, 55.20, 55.30, 55.90.14, 55.90.19, 79.11 και 79.12, οι οποίες πληρούν το ανωτέρω κριτήριο της αύξησης του κύκλου εργασιών.

Η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας αφορά εποχικά εργαζομένους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, οι οποίοι:

α) επαναπροσλαμβάνονται μετά την 31η Ιανουαρίου 2021 και

β) των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την  29-4-2021 για όσους έχουν προσληφθεί έως αυτή την ημερομηνία ή κατά την ημερομηνία πρόσληψης για όσους έχουν μεταγενέστερη πρόσληψη.

Σε κάθε περίπτωση κατά το ανωτέρω διάστημα δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1/5/2021 έως και 27/5/2021.

 

Από 28/5/2021 οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων.

 

Β. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες σε όλη τη χώρα, των οποίων η δραστηριότητα είχε ανασταλεί το μήνα Μάιο και περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα, επαναλειτουργούν και πλήττονται από 21/4/2021 ή 24/5/2021 ή 28/5/2021.

 

 

ΚΑΔ

 

ΚΛΑΔΟΣ

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών σε θερινούς κινηματογράφους από 21/5/2021.
90.01 Τέχνες του θεάματος σε υπαίθριους (ανοιχτούς) χώρους από 28/5/2021.
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος σε υπαίθριους (ανοιχτούς) χώρους από 28/5/2021.
90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή από 28/5/2021.
90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού από 28/5/2021.
90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου από 28/5/2021.
90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού από 28/5/2021.
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες σε υπαίθριους (ανοιχτούς) χώρους από 28/5/2021.
92.00.12.02 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα από 24/5/2021.
93.29.19.08 Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής από 24/5/2021.
93.29.19.09 Υπηρεσίες συνοδού-εμψυχωτή δραστηριοτήτων αναψυχής από 24/5/2021.
93.29.11.04 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) από 24/5/2021.
96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις) από 24/5/2021.

 

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επαναλειτουργούν και πλήττονται από 21/5/2021 ή 24/5/2021 μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους με έναρξη από  21/5/2021 ή 24/5/2021 αντίστοιχα, από Δευτέρα 24/5/2021 και έως την Τρίτη  25/5/2021.

Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας ισχύει η προαναγγελία των δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

 

Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που επαναλειτουργούν και πλήττονται από 28/5/2021, ισχύει η προαναγγελία των δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ