ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

 
Πρόεδρος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α’ Αντιπρόεδρος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Β’ Αντιπρόεδρος ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ’ Αντιπρόεδρος ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γενικός Γραμματέας ΜΟΥΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΤΣΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ταμίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ
Μέλος ΑΧΛΑΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Μέλος ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Μέλος ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μέλος ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Μέλος ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μέλος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Μέλος ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Μέλος ΣΠΑΘΗ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ