Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
29.1 C
Athens

Αμοιβή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς: Προσαυξήσεις σε μισθό και ωράριο απασχόλησης

Υποχρεωτικές αργίες θεωρούνται από τη νομοθεσία τα Χριστούγεννα (Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου), η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων (Τρίτη 26 Δεκεμβρίου), η Πρωτοχρονιά (Δευτέρα 1η Ιανουαρίου) και τα Θεοφάνια (Σάββατο 6 Ιανουαρίου). Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι για όσες επιχειρήσεις λειτουργούν νόμιμα τις ανωτέρω ημερομηνίες, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή, ανάλογα εάν πληρώνονται με ημερομίσθιο ή με μηνιαίο μισθό. Ακριβέστερα, ισχύουν τα εξής:

  • Εάν ο εργαζόμενος αμείβεται με ημερομίσθιο, θα πρέπει να λάβει προσαύξηση 75% επ’ αυτού, που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες απασχοληθεί.
  • Εάν ο εργαζόμενος λαμβάνει μηνιαίο μισθό, τότε επίσης οφείλεται προσαύξηση 75% για την εργασία σε ημέρα αργίας.

Επισημαίνεται ότι εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, Κανονισμός Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο), ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας, τότε αυτοί υπερισχύουν.

Ειδικά για τα Θεοφάνια, που φέτος είναι το Σάββατο, 6 Ιανουαρίου, ισχύουν τα εξής:

  • Για επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν, οι εργαζόμενοι που δουλεύουν με πενθήμερο και αμείβονται με ημερομίσθιο, εάν απασχοληθούν εκείνη την ημέρα, θα λάβουν ένα ημερομίσθιο επιπλέον.
  • Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν, οι εργαζόμενοι που δουλεύουν με πενθήμερο, εάν προσφέρουν την εργασία τους κατά την ημέρα εκείνη, τότε αυτή θα αποτελεί την 6η ημέρα εργασίας την συγκεκριμένη εβδομάδα. Σε αυτή την περίπτωση, η εργασία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες. Το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξάνεται κατά 40% επιπλέον των λοιπών προσαυξήσεων.

Τονίζεται επίσης ότι:

*Σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας, δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό).

*Δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια άδεια με αποδοχές οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ