Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024
10 C
Athens

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στην Τρ. Πειραιώς λόγω πληθωρισμού – Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας

Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και έκτακτη οικονομική ενίσχυση,  λόγω πληθωρισμού, υπογράφηκε ανάμεσα στους εκπροσώπους των εργαζομένων και στην διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς. Η Σύμβαση έχει διετή διάρκεια, δηλαδή ισχύει έως τον Μάιο του 2024 και καλύπτει μισθολογικά, αλλά και ευρύτερα εργασιακά ζητήματα.

Το πιο σημαντικό τμήμα της συμφωνίας είναι ότι καθορίστηκε εφάπαξ ποσό από 150 έως 360 ευρώ,  που θα λάβει το 80% των 8.700 εργαζόμενων, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, λόγω της ιστορικής ανόδου που έχει καταγράψει ο πληθωρισμός στην χώρα. Ακριβέστερα, για εργαζόμενους με ετήσιες μικτές αποδοχές από 26.600 – 30.000 ευρώ, θα καταβληθεί τον Σεπτέμβριο έκτακτη οικονομική ενίσχυση με μορφή διατακτικής αγοράς, ποσό 150 ευρώ. Εργαζόμενοι με ετήσιες μικτές αποδοχές 22.400 – 26.600 ευρώ θα λάβουν 240 ευρώ. Αντίστοιχα, το ποσό των 360 ευρώ θα δοθεί σε εργαζόμενους με ετήσιες μικτές αποδοχές έως 22.400 ευρώ.

Στην Επιχειρησιακή Σύμβαση, συμφωνήθηκε ακόμη να μειωθεί κατά 0,25% από 1,25% που ήταν έως τώρα, σε 1%, το επιτόκιο δανείων για προκαταβολή μισθών. Την ίδια στιγμή, συμφωνήθηκαν αυξήσεις σε μια σειρά από επιδόματα και παροχές.

Ειδικότερα:

  • Αυξάνεται 5% το μηνιαίο επίδομα που χορηγείται στους εργαζόμενους ΑΜΕΑ και σε εργαζόμενους με τέκνα ΑΜΕΑ με αναπηρία 67% και άνω, και διαμορφώνεται σε €420.
  • Αυξάνεται το εφάπαξ ποσό που χορηγείται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους, σε όλους τους τρίτεκνους και πολύτεκνους εργαζόμενους από €50 σε €60 για κάθε τέκνο.
  • Αυξάνεται το ποσό της επιβράβευσης για την εισαγωγή των τέκνων των εργαζόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα €1.000 από €950.
  • Αυξάνεται το ποσό της επιβράβευσης για τους εργαζόμενους που αποκτούν πρώτο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα €2.000 από €1.900.
  • Αυξάνεται το εφάπαξ ποσό για την παράλληλη φοίτηση τέκνων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και διαμορφώνεται από €1.470 σε  €1.600.
  • Η επιδότηση της ετήσιας κάρτας ΟΑΣΑ & ΟΑΣΘ καθορίζεται στο ποσό των €180 ετησίως.

Παράλληλα συμφωνήθηκε για όσους εργαζόμενους λαμβάνουν έως 110 ευρώ υπέρτερες αποδοχές από εκείνες που χορηγεί η Κλαδική Σύμβαση της ΟΤΟΕ, να εισπράττουν σε πραγματικά ποσά τις αυξήσεις που δίνονται στα επιδόματα (πχ γάμου, τέκνων) και να μην γίνεται συμψηφισμός.

Ταυτόχρονα, με την απαλοιφή της αρνητικής διαφοράς, θα προκύψουν πραγματικές αυξήσεις στους πρώην εργαζόμενους της Γενικής Τράπεζας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ