Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
25.8 C
Athens

Έκδοση ΑΜΚΑ για όσους επηρεάζονται από το BREXIT

Το Brexit φέρνει αλλαγές στη ζωή των πολιτών που έχουν συναλλαγές με το Ην. Βασίλειο. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Εργασίας, έδωσε στη δημοσιότητα εγκύκλιο με την οποία παρέχονται οδηγίες για την έκδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) για όσους είναι δικαιούχοι της συμφωνίας αποχώρησης – Brexit. Όπως επισημαίνεται όσοι μπορούν να κάνουν χρήση της Συμφωνίας Αποχώρησης δικαιούνται να εκδώσουν Α.Μ.Κ.Α. από τα Κ.Ε.Π. ή τα γραφεία Α.Μ.Κ.Α. του e-ΕΦΚΑ άμεσα, προσκομίζοντας:

α) την ειδική Άδεια Διαμονής

β) ή την Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών για τη χορήγησή της

γ) ή την Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

(α) Δικαιούχοι με άδεια διαμονής δεκαετούς ισχύος,

(β) Δικαιούχοι με άδεια διαμονής πενταετούς ισχύος,

(γ) Δικαιούχοι Συνταξιούχοι.

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι, απαιτείται και η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών που προβλέπονται στην κωδικοποιημένη εγκύκλιο του ΑΜΚΑ.

Από 01.01.2021 μέχρι 30.06.2021 οι Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης αιτούνται χορήγησης ειδικής Άδειας Διαμονής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Απόφαση υπ’αρ. 4000/1/113-α΄/14.10.2020 (Β΄ 4610) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου.

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος: 20210120 ΑΔΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΜΚΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ Η.Β.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ