12
Δεκ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ ΘΑΝΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Φ.80000/οικ.55441/2985/23-11-2017

Το ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ έχει καταθέσει τις απόψεις του σ’ όλους τους αρμόδιους φορείς για το θέμα του τρόπου επιστροφής των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών υπέρ ΕΟΠΥΥ στους διαδόχους θανόντων συνταξιούχων.

Επιμένουμε ότι πρέπει να υπάρξει αυτόματη και ομαλή επιστροφή στους δικαιούχους διαδόχους  χωρίς απαίτηση κατάθεσης αίτησης και γραφειοκρατικών δικαιολογητικών. Αρκεί ο πόνος για τον εκλιπόντα σύντροφο!

Σε ότι έχει σχέση με τους κληρονόμους θανόντων τη στιγμή που δεν υπάρχει διάδοχος, θα πρέπει ο νόμιμος κληρονόμος-κληρονόμοι να αιτηθεί του δικαιώματος αποδεικνύοντας με την κατάθεση αποδεικτικών δικαιολογητικών το νόμιμο της διεκδικήσεώς τους. (π.χ. πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, αποδοχή κληρονομιάς κ.λ.π.) 


<< Επιστροφη