13
Ιού

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΝ.ΔΙ.ΣΥ

Τα μέλη του ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους μετά την 1 η Σεπτεμβρίου 2013 και έχουν λάβει εφάπαξ καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία μας Αθ. Αξαρλιάν 3-5 Σύνταγμα προσκομίζοντας την απόφαση χορήγησης του εφάπαξ προκειμένου να ενημερωθούν για την παράνομη περικοπή του κατά 20% και πλέον ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά.


ΣΗΜ: χρειάζεται να κατατεθεί έντυπη αίτηση προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., η οποία υπάρχει στα γραφεία του Δικτύου.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Χατζόπουλος Πόπη Μουρίκη

<< Επιστροφη