30
Μάρ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Σας ενημερώνουμε ότι η εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης στο ΣΤΕ που είχε προσδιοριστεί  για την Παρασκευή 7 Απριλίου 2014 αναβλήθηκε για το αμέσως επόμενο διάστημα.

     Τις επόμενες μέρες θα προσδιοριστεί η νέα ημερομηνία εκδίκασης για την οποία θα έχετε άμεση ενημέρωση  καθώς και  για την οργάνωσή της εκεί συγκέντρωσης.


<< Επιστροφη