29
Ιαν

2O ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα Ημέρα Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 η πρόεδρος και τα μέλη βάσει του άρθρου 11 παρ.1,2,3 του καταστατικού του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, ενημερώνουν τα μέλη ότι: από την Κυριακή 29-01-2017 έως και 17-02-2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα : 14:00 μπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητες για την εκλογή των οργάνων του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται με αίτηση στην Εφορευτική Επιτροπή στα γραφεία του συλλόγου: Αθανασίου Αξαρλιάν 3-5, Αθήνα. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι  έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου.  Στο σημείο αυτό έληξε η συνεδρίαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. 

Δείτε εδώ την ανακοίνωση


<< Επιστροφη