20
Μάρ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ                                     

ΑΞΑΡΛΙΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡ. 3-5 ΚΑΙ ΒΟΥΛΗΣ

 Αθήνα  105 63

ΤΗΛ. : 211-2153690 , 211-0124065-6

URL: www.endisy.gr

email:Info.endisy@gmail.com

                                                                                                Αθήνα, 17-03-2017

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 009

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1/2017

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

 

Στην Αθήνα ,σήμερα στις 17-03-2017 και ώρα 12:00 στην οδό Αξαρλιάν Αθανασίου αρ. 3-5 και Βουλής, στο α’ όροφο ,συνήλθε σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του

πλειονοψηφήσαντα συμβούλου κου ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Νικολάου ,το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 15ης Μαρτίου 2017, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Συγκρότηση του 15-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων.
  2. Καθορισμός προσώπων για την υπογραφή εγγράφων που δεσμεύουν το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων στις τράπεζες.
  3. Έγκριση αιτήσεων νέων μελών
  4. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης

 

Θέμα 1ον Συγκρότηση του 15-μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων

 

Προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα, μετά από μυστική ψηφοφορία:

 

Πρόεδρος :                     ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

Μέλος : ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ Γεώργιος

Α’ Αντιπρόεδρος :        ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος

Μέλος : ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Ελένη

Β’ Αντιπρόεδρος :        ΑΝΤΖΙΝΑΣ Νικόλαος

Μέλος : ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ Βασίλειος

Γ’ Αντιπρόεδρος :         ΣΚΟΥΛΑΣ Γεώργιος

Μέλος : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος

Γεν. Γραμματέας :        ΜΟΥΡΙΚΗ

Καλλιόπη (Πόπη)

Μέλος : ΣΜΥΡΛΗ Αθηνά

Αναπλ. Γραμματέας :  ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σταυρούλα (Βούλα)

Μέλος : ΤΕΛΕΙΩΝΗ Μαρία

Ταμίας :      ΤΕΚΙΛΟΓΛΟΥ

Ευμορφία         

Μέλος : ΤΣΙΑΚΟΥ Κωνσταντίνα

 

Μέλος : ΦΩΤΙΑΔΗΣ Δημήτριος

 

Στη συνέχεια το Δ.Σ. συνέχισε την συνεδρίαση του με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα.

 

Θέμα 2ον  Καθορισμός προσώπων για την υπογραφή εγγράφων που δεσμεύουν το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων στις τράπεζες.

 

Αποφασίστηκε και καθορίστηκε ότι τα έγγραφα που δεσμεύουν  το Ενιαίο Δίκτυο  Συνταξιούχων στις τράπεζες θα υπογράφονται από τους  κάτωθι :

Τον  Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου  υπογράφει ο Α’ Αντιπρόεδρος και σε  περίπτωση απουσίας του Γενικού Γραμματέα ο Αναπλ. Γραμματέας.

 

Θέμα 3ον  Έγκριση αιτήσεων νέων μελών

 

Εγκρίθηκαν οι εγγραφές όλων των νέων μελών.

 

 Θέμα 4ον  Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης

 

Τρόποι οργάνωσης συγκέντρωσης στο  ΣΤΕ για την ορισθείσα δικάσιμο στις 07-04-2017 εναντίον του ν. Κατρούγκαλου (4387/16), ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 καθώς και τρόποι ενημέρωσης της κοινής γνώμης, παρουσία του Προέδρου σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς  καθώς και  ενημέρωση  μέσω διαδικτύου με Δελτίο Τύπου.

 

 

Το παρόν πρακτικό αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφτηκε

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος                                                    ΜΟΥΡΙΚΗ Καλλιόπη (Πόπη)

 

 


<< Επιστροφη