5
Ιού

1. ΠΩΣ ΓΡΑΦΟΜΑΙ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ;

Για να κάνετε εγγραφή στο Δίκτυο πρέπει:

                     i.        Δικαίωμα εγγραφής στο ΕΝΔΙΣΥ έχουν όλοι οι συνταξιούχοι όλων των ταμείων

                    ii.        Να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση εγγραφής

                   iii.        Να καταθέσετε/πληρώσετε 15€.  (3€ για εγγραφή και 12€ ετήσια συνδρομή) Η μηνιαία συνδρομή είναι 1€.
(λογαριασμός για κατάθεση συνδρομής)

                   iv.        Να προσκομίσετε τα απαιτούμενα έγγραφα που είναι οι αποφάσεις συνταξιοδότησής σας (κύριας και επικουρικής) και ενημερωτικά σημειώματα κύριας και επικουρικής.


<< Επιστροφη