211 215 3690, 211 012 4065
Αθανασίου Αξαρλιάν 3-5 Αθήνα

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ

6938491440

rtounta@gmail.com


ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

6944559158ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ

6932942468

 

 ΕΠΙΛΑΧΩΝ


ΤΣΙΝΕΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

6973852590