211 215 3690, 211 012 4065
Αθανασίου Αξαρλιάν 3-5 Αθήνα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

26-01-2011 13725/0092 
Γ.Λ.Κ.
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2, 6 και 17 του ν. 3865/2010, που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 01-01-2011, την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου και τις αναγνωριζόμενες υπηρεσίες.