Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023
25.4 C
Athens

Υποχρεωτικό self test για εργαζόμενους και εργοδότες: Όλοι οι κλάδοι και οι εξαιρέσεις

Συγκεκριμένοι είναι οι κλάδοι της οικονομίας στους οποίους είναι υποχρεωτικό το self test για τους εργαζόμενους που έχουν φυσική παρουσία στο χώρο εργασία τους. Το ίδιο ισχύει και για εργοδότες των αντίστοιχων κλάδων, οι οποίοι είναι οι εξής:

α) Λιανεμπόριο

β) Μεταφορές

γ) Εστίαση

δ) χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

ε) Δραστηριότητες καθαρισμού

στ) Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

ζ) Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής)

η) Σχολές οδηγών.

Το υπουργείο Εργασίας, εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία αναλύονται άλλες οκτώ κατηγορίες εργαζομένων που πρέπει να υποβάλλονται σε υποχρεωτικό self test. Αυτές είναι:

– Οι εργοδότες και τα μέλη οργάνων διοίκησης, που παρέχουν εξαρτημένη εργασία σε επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους της λίστας των υποχρεωτικών self test.

– Οι εργοδότες, εφόσον προσφέρουν προσωπική εργασία στην επιχείρησή τους ή παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, οφείλουν με ατομική τους ευθύνη να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο με δική τους δαπάνη χωρίς να έχουν υποχρέωση να δηλώνουν το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Μπορούν όμως και αυτοί να δηλώνουν προαιρετικά το αποτέλεσμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

– Οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται υποχρεούνται να υποβληθούν, πριν προσέλθουν για πρώτη φορά στον τόπο εργασίας τους, αποκλειστικά σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε

α) σε δημόσια δομή, δωρεάν, είτε

β) σε ιδιωτική δομή, με επιβάρυνση του εργοδότη τους, μόνο για την πρώτη φορά εφαρμογής του μέτρου.

Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους:
α. Μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης σε εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτει κλάδους υποχρεωτικού υγειονομικού ελέγχου.
β. Όσοι έχουν προσληφθεί εκτός του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, όπως στις περιπτώσεις πρόσληψης με χειρόγραφη διαδικασία.
γ. Σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης ή σε περίπτωση γνήσιου δανεισμού εργαζομένων σε εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτει.
δ. Προωθητές πωλήσεων που απασχολούνται με φυσική παρουσία εντός επιχειρήσεων των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτει στους κλάδους με υποχρέωση self test.

ε. Εργαζόμενοι εργολάβου που εκτελεί έργο, στο πλαίσιο σύμβασης εργολαβίας, μέσα στις εγκαταστάσεις του κύριου του έργου, του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ υποχρεωτικού υγειονομικου ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση, ο εργοδότης έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση των δηλώσεων των εργαζομένων του.

Στην ίδια εγκύκλιο ορίζονται και οι εξαιρέσεις της διαδικασίας, που είναι οι εξής:

– Οι ελεύθεροι επαγγελματίες-επιτηδευματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Μπορούν, όμως, να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο με δική τους δαπάνη, και να δηλώνουν προαιρετικά το αποτέλεσμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

– Μέλη οργάνων διοίκησης, καθώς και συγγενείς α’ και β’ βαθμού που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτει στους κλάδους της υπουργικής απόφασης, αλλά οι ίδιοι δεν συνδέονται μ’ αυτούς με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

– Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή και οι εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης ναυτικής εργασίας σε εργοδότες επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτει στους κλάδους της υπουργικής απόφασης.

Υπενθυμίζεται ότι:

  • Εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες με περισσότερους από ένα ΚΑΔ, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλονται σε self test μόνο εφόσον απασχολούνται με φυσική παρουσία σε επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη τους που εμπίπτει στους κλάδους της υπουργικής απόφασης.
  • Εργαζόμενοι/ες σε επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ υποχρεωτικού υγειονομικού τεστ, όμως παρέχουν την εργασία τους με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.
  • Εργαζόμενοι/ες σε επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία , με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή, καθώς και εργαζόμενοι, οι οποίοι βρίσκονται σε νόμιμη άδεια για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ