29
Νοέ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λάθος ο υπολογισμός του Δημοσίου για την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών. Ξέχασαν να υπολογίσουν δύο μνημονιακούς νόμους, τον 4024/11 και τον 4051/12 με αποτέλεσμα  οι συνταξιούχοι του Δημοσίου να δουν στους λογαριασμούς τους μειωμένα τα ποσά επιστροφής. Την στιγμή που ο 4501/17 αρ. 2 αναφέρει ότι «οι περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/11, 4051/12 και 4093/12 επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους.».

Ακολουθεί παράδειγμα συνταξιούχου του Δημοσίου που αποδεικνύει τον λάθος υπολογισμό (με παράλειψη του Δημοσίου).  

Ποσό που υπολόγισε το ΕΝΔΙΣΥ ως παράνομη παρακράτηση: 303,77€ (δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος)
Ποσό που κατατέθηκε βάσει του υπολογισμού του Δημοσίου: 154,97€

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (αίτηση που κατατέθηκε στον ΕΦΚΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ :

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ                                                                           1/1/2014

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ                                                                …………/2015

  ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ                                                             1.496,83 €

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του 4%

      ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ                        0,00 €       1/1/2014           30/6/2015              18     4%                       0,00 €

  ΠΕΡΙΚΟΠΗ4024/11                 57,56 €       1/1/2014           30/6/2015              18     4%                     41,44 €

    Ν.4051 / 2012                   15,63 €       1/1/2014           30/6/2015              18     4%                     11,25 €

      Ν.4093 / 2012                   137,76 €       1/1/2014           30/6/2015              18     4%                     99,19 €

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του                                             185,01 €

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του 6%

     ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ                        0,00 €       1/7/2015           30/6/2016              12     6%                        0,00 €

   Ν.4024 /2011                    57,56 €       1/7/2015           30/6/2016              12     6%                      41,44 €

   Ν.4051 / 2012                    15,63 €       1/7/2015           30/6/2016              12     6%                      11,25 €

   Ν.4093 / 2012                  137,76 €       1/7/2015           30/6/2016              12     6%                      99,19 €

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του                                              185,01 €

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ                                                                 303,77 €

Επομένως για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα μου παρακρατήθηκε παράνομα το συνολικό

  ποσό των  303,77 € το οποίο και πρέπει να μου αποδοθεί

 

Ακολουθεί υπολογισμός που δεν συμπεριλαμβάνει τον 4024/11 και 4051/2012, που αποδεικνύει πως προέκυψε το ποσό που εν τέλει επεστράφη στον δικαιούχο του Δημοσίου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ :

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ                                                                           1/1/2014

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ                                                                   ………/2015

  ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ                                                             1.496,83 €

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του 4%

      ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ                        0,00 €       1/1/2014           30/6/2015              18     4%                       0,00 €

   ΠΕΡΙΚΟΠΗ4024/11                  0,00 €       1/1/2014           30/6/2015              18     4%                       0,00 €

      Ν.4051 / 2012                       0,00 €       1/1/2014           30/6/2015              18     4%                       0,00 €

      Ν.4093 / 2012                   137,76 €       1/1/2014           30/6/2015              18     4%                     99,19 €

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του                                                99,19 €

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του 6%

     ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ                        0,00 €       1/7/2015           30/6/2016              12     6%                        0,00 €

      Ν.4024 /2011                       0,00 €       1/7/2015           30/6/2016              12     6%                        0,00 €

     Ν.4051 / 2012                       0,00 €       1/7/2015           30/6/2016              12     6%                        0,00 €

     Ν.4093 / 2012                   137,76 €       1/7/2015           30/6/2016              12     6%                      99,19 €

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ βάσει του                                                99,19 €

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ                                                                 198,37 €

Επομένως για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα μου παρακρατήθηκε παράνομα το συνολικό ποσό των  198,37 €        το οποίο και πρέπει να μου αποδοθεί            

Ποσό το οποίο επεστράφη: 154,97€

Στα 198,37 ο φόρος είναι περίπου 22%, δηλαδή 43,4€.
(43,4+154,97=198,37)


 

 

 

 

 

 

                  

 


<< Επιστροφη